Správa železnic zahájila rekonstrukci úseku ze Mstětic do Prahy-Vysočan, vznikne nová zastávka Praha-Rajská zahrada

Správa železnic dnes slavnostně zahájila rekonstrukci úseku ze Mstětic do Prahy-Vysočan. Přestavbou projde úsek dlouhý téměř 15 kilometrů. Dosavadní maximální traťová rychlost 100 km/h se po instalaci ETCS zvýší až na 160 km/h. Termín dokončení je v únoru 2024.

Velkou změnu dozná především stanice Praha-Vysočany, ve které stojí výpravní budova historicky uprostřed mezi dvěma původními tratěmi. Projekt počítá se změnou konfigurace kolejiště, celkem zde vzniknou dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště. Cestující se na ně dostanou díky kombinaci pevných schodišť, eskalátorů a výtahů. Nástupiště budou navíc propojena dalším podchodem z ulic Krátkého a bratří Dohalských. Stávající nádražní budova se zbourá, nahradí ji nová odbavovací hala, která vznikne v úrovni rozšířeného podchodu z Paříkovy ulice.

Trať 231 plní důležitou roli především v pražské příměstské dopravě. V uplynulých desetiletích prošly dílčími úpravami některé stanice, poměrně čerstvou novinkou je nedávno dokončená celková rekonstrukce nádraží v Čelákovicích, kde mimo jiné vzniklo ostrovní nástupiště, na které je díky podchodům přístup z obou stran kolejí. V loňském roce také začala přestavba navazujícího úseku do Lysé nad Labem,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Změní se rovněž funkce dosavadní odbočky Skály, z níž se stane výhybna. Díky vložení spojek mezi všemi kolejemi dojde ke vzniku regulérního tříkolejného elektrifikovaného úseku do Vysočan, který budou moci využívat jak vlaky ve směru na Lysou nad Labem, tak na Neratovice. Nacházet se na něm bude i nová zastávka Praha-Rajská zahrada, situovaná v bezprostřední blízkosti stejnojmenné stanice metra linky B. Cestu k vlakům zajistí lávka, kterou vybuduje jako návaznou investici pražská radnice. Překlene frekventovanou Chlumeckou ulici, díky prodloužení přes celé kolejiště ji budou moci využívat i obyvatelé z oblasti zvané Na Hutích.

Ve stanici Praha-Horní Počernice bylo již před několika lety vybudováno ostrovní nástupiště. Ve směru na Lysou nad Labem, u hlavní koleje číslo 1 před výpravní budovou, nyní vznikne také vnější nástupiště s nástupní hranou v normové výšce 550 milimetrů, které bude dlouhé 200 metrů. K předjíždění vlaků bude možné využít celkem tři předjízdné koleje.

Úpravami současně projde i jediná stávající zastávka v Zelenči. Mezi rekonstruovanými nástupišti se postaví nový podchod, který nebude vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám bezbariérový, osoby se sníženou schopností pohybu použijí navazující přejezd. Stanice Mstětice projde přestavbou až v rámci další stavby.

Celkové investiční náklady stavby s názvem Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně) činí 5 407 803 659 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: