Foto: Správa železnic

Pro cestující v Havířově se otevřely nové odbavovací prostory

Cestujícím ve stanici Havířov dnes začaly sloužit nové odbavovací prostory, které vznikly v dosavadní provozně administrativní části výpravní budovy. Tím zároveň skončila první část rekonstrukce celého objektu, která začala v loňském roce. Průběh stavby si dnes prohlédl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda spolu s představiteli města.

Rekonstrukce výpravní budovy probíhá ve dvou etapách. První zahrnovala především vybudování nové odbavovací haly pro cestující a zázemí pro dopravce. „Nový odbavovací prostor vznikl odborným vybouráním stávajících konstrukcí, což ve výsledku umožnilo vytvořit zcela novou dimenzi tohoto nepříliš velkého prostoru. Díky tomu je hala vzdušná a navozuje pocit volnosti,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Foto: Správa železnic

Současně s dnešním dokončením první etapy byl zřízen provizorní přístup cestujících na jednotlivá nástupiště. Vzhledem k tomu, že město Havířov souběžně provádí přestavbu autobusového terminálu, je trasa provizorního přístupu vedena od zastávek autobusů kolem výškového obytného domu ke stávajícímu staveništi a odtud podél kolejí k výpravní budově.

V souvislosti se zahájením navazující etapy prací nebude přístupná původní odbavovací hala ani vstup do podchodu. „Tento provizorní stav měl podle projektu trvat do konce stavby, který je naplánovaný na květen příštího roku. Nicméně zhotovitelské firmy přislíbily urychlit práce tak, aby zkrátily dobu, kdy bude nutné využít provizorní přístupy na nástupiště, minimálně o 3 měsíce, tedy do února,“ vysvětluje Jiří Svoboda. Jak dodává, v únorovém termínu by měl být dokončen také přednádražní terminál.

Druhá etapa prací zahrnuje kromě rekonstrukce vstupu do podchodu také vybudování WC pro veřejnost. Dále dojde k výměně střešního pláště za současného zachování stávajícího podhledu. Budova dostane novou skleněnou fasádu na obou průčelích objektu a vymění se rovněž okna.

Rekonstrukce havířovské výpravní budovy z 60. let minulého století začala vloni v květnu, s jejím ukončením se počítá v květnu příštího roku. Celkové investiční náklady stavby dosahují 157 milionů korun, financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotoviteli prací jsou firmy OHL ŽS a TOMI REMONT.

Správa železnic

Leave a Reply

%d