Nová tramvajová trať z pražských Kobylis do Zdib by měla mít délku 5,445 km

Středočeský kraj doporučil z pohledu dopadu na životní prostředí první ze tří variant tramvajové trati do středočeských Zdib. Součástí její stavby budou terminály a parkoviště P+R ve Zdibech a Sedleci, tramvajová smyčka v Sedleci, počítá se i s tím, že na trati budou i čtyřmi mosty.

První varianta, kterou z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí doporučuje Středočeský kraj, počítá s tím, že po délce trati bude v každém směru jeden silniční pruh a mezi nimi bude tramvajový pás o šířce 7,5 až 8 metrů. Před křižovatkami bude silnice rozšířena v některých směrech na dva jízdní pruhy. „U varianty s označením 1 dojde dokonce k částečnému zlepšení akustické situace v relativně hustě obydleném území podél komunikace v Praze 8 – Kobylisích, v Praze – Dolních Chabrech i v obci Zdiby,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera.

Zdroj: Středočeský kraj

Jde o významnou stavbu, u jejíhož zrodu byl Středočeský kraj. Je to stavba, která je pro nás velmi důležitá, protože by měla významně ulehčit silniční dopravě. Budeme se na výstavbě významně podílet i finančně. Jsem ráda, že je opět blíž realizaci,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Podle ní je pozitivem i vybudování parkoviště a parkovacího domu, které budou mít dohromady celkovou kapacitu 1260 míst.

Zákonná lhůta pro vyjádření Rady Středočeského kraje jako dotčeného územního samosprávného celku je 10. července 2020. Na základě doporučení pracovní skupiny Výboru pro životní prostředí a zemědělství rada schválila usnesení již 29. června.

Středočeský kraj

Leave a Reply

%d bloggers like this: