Skupina Škoda Transportation podepsala smlouvu o koupi stoprocentního podílu v ostravské firmě EKOVA ELECTRIC

K samotnému převodu podílu na skupinu Škoda Transportation dojde v roce 2021. Vstup silného partnera v podobě skupiny Škoda Transportation přispěje k dalšímu rozvoji firmy EKOVA ELECTRIC.

„Zásadní zprávou je, že díky podpisu smlouvy padlo nejen rozhodnutí o budoucnosti firmy EKOVA ELECTRIC, ale je tím také definitivně dáno, že v Ostravě vybudujeme nové unikátní kompetenční centrum. Bude zaměřené na tradiční opravy a modernizace vozidel pro Dopravní podnik Ostrava, ale i pro další dopravní podniky. Díky odbornosti a dlouholetým zkušenostem zaměstnanců zde budeme provádět i výrobu nových tramvají, elektrobusů či trolejbusů pro současné i budoucí zákazníky skupiny Škoda,“ vysvětluje předseda představenstva a Prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina. „Chystáme se významně investovat do modernizace závodu a technologického vybavení. Vstup Škody do ostravské firmy pomůže v Moravskoslezském kraji stabilizovat a vytvářet nová pracovní místa, což je v současné složité ekonomické situaci určitě dobrá zpráva pro celý region.“

Škoda Transportation, člen skupiny PPF, v Moravskoslezském kraji působí dlouhodobě. Do Ostravy se například koncentruje technologické know-how v oblasti řídících, multimediálních a diagnostických systémů v rámci dceřiné společnosti Škoda Digital. Přímo v Ostravě působí významná dceřiná firma Škoda Vagonka, zaměřená na oblast vývoje a výroby kolejových vozidel. Ta právě nyní prochází zásadní etapou růstu – do rozšíření a modernizace svého zázemí investuje zhruba jednu miliardu korun a vytvoří stovky nových pracovních míst. „I díky investicím skupiny Škoda Transportation se Ostravsko stává centrem komplexního řešení moderních dopravních systémů. Vedle tradičního těžkého průmyslu tak vznikají technologická centra budoucnosti, a v oblasti dopravy jsme jedním z lídrů proměny, přinášíme sofistikovanou výrobu s vysokou přidanou hodnotou, podpořenou vlastním výzkumem a vývojem,“ uvedl místopředseda představenstva skupiny Škoda Transportation Tomáš Ignačák.

Již delší dobu intenzivně řešíme dlouhodobě udržitelnou budoucnost a prosperitu městské společnosti EKOVA Electric v technologicky rychle se měnícím světě mobility. Jsem rád, že období nejistoty a dohadů končí a firma, která před bezmála 10 lety vznikla vyčleněním z Dopravního podniku Ostrava, se nově stává součástí silné a rychle expandující tuzemské skupiny Škoda Transportation. Je to dobrá zpráva pro EKOVU a její zaměstnance, kteří budou mít příležitost naplno využít svůj potenciál a technický um, pro náš dopravní podnik, ale i pro celé město a region. Jednání o prodeji EKOVY nebyla jednoduchá, byla ale vedena korektně a vyústila v dohodu, se kterou můžeme být spokojeni,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Dopravní podnik Ostrava, jako vlastník EKOVA ELECTRIC, při správě této společnosti jako řádný hospodář trvale usiloval o zvýšení nebo alespoň o udržení hodnoty svěřeného majetku, zaměstnanosti kvalifikovaných lidí a konkurenceschopnosti. Došli jsme ale k odbornému závěru, že prodej silnému investorovi je pro nás v daném čase a místě nejvýhodnější variantou. Ostatní možnosti jsou pro nás nepřiměřeně velkým rizikem. Věřím, že výběr nového majitele, bude přínosem pro všechny zúčastněné strany a historie potvrdí správnost tohoto rozhodnuti. Přeji EKOVĚ ELECTRIC, jejím budoucím vlastníkům, všem jejím zaměstnancům a partnerům, co nejlepší budoucnost, úspěch v dalším podnikání a v neposlední řadě našemu dopravnímu podniku ještě lepší servisní služby, i když tuto příležitost musí EKOVA vždy obhájit v řádné veřejné soutěži,” dodal Daniel Morys – Předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava.

Společnost EKOVA se stává další důležitou součástí rozvoje celé skupiny Škoda Transportation, kterou v dalších letech čeká významný růst objemu produkce. „Chceme maximálně využít zkušeností a znalostí zaměstnanců společnosti. Plánujeme rozšiřovat výrobu a vytvářet v Ostravě pracovní místa v řadě profesí, od dělnických až po špičkové vývojářské,“ konkretizuje Tomáš Ignačák s tím, že z růstu firmy bude těžit i řada místních subdodavatelských firem. „Budeme se tak spolupodílet se na rozvoji celého regionu,“ zdůrazňuje.

Škoda Transportation

Leave a Reply

%d bloggers like this: