ČD Cargo se zásadním způsobem podílí na zvládání kůrovcové kalamity, týdně průměrně naloží 1 628 vozů

ČD Cargo je jediným železničním přepravcem, který plošně v České republice obsluhuje všechny kalamitní místa zasažená kůrovcem. I přes omezení související s nouzovým stavem způsobeným pandemií COVID-19 dokázala společnost zajistit dostatečné kapacity pro odvoz kalamitního dřeva z kůrovcem napadených lokalit.

Za období leden až duben 2020 se podařilo společnosti ČD Cargo zvýšit počet přistavených vozů za účelem odstranění kůrovcového dřeva na 118 % průměru roku 2019. Průměrně tak nyní ČD Cargo týdně naloží kůrovcem napadenou kulatinu do 1 628 vozů.

ČD Cargo si uvědomuje svou naprosto zásadní úlohu ve zvládání kalamitní situace a u svých zákazníků usilujeme o komunikaci jejich dlouhodobých plánů a potřeb včetně alespoň částečné garance přeprav. Bohužel, aktuálně i v kalamitních oblastech pracujeme bez dlouhodobých smluv, pouze s pětidenní objednávkou vozů. I přesto se ale snažíme neustále navyšovat naše přepravní kapacity,“ říká Ivan Bednárik, předseda představenstva ČD Cargo.

Už v roce 2018 společnost navýšila počet vozů o 500 a počet specializovaných vozů určených výhradně pro přepravy dřeva – Laaps, Roos vzrostl z 500 v roce 2015 na 760 v roce 2018. Ve stejném roce společnost uzavřela smlouvy, které rozšíří postupně vozovou kapacitu o 1 000 vozů. Jde o komplexní rekonstrukce 500 ks neprovozuschopných vozů ř. Eas (72 m3) a o nákup 500 nových vysokostěnných nákladních vozů ř. Eanos (82 m3). Dodávky nových vozů již byly zahájeny a dokončeny by měly být v březnu 2021.

Jsme připraveni na trhu najmout další vozovou kapacitu za předpokladu garantovaného a plánovaného objemu přeprav a odpovídající cenové úrovni. Nicméně navýšení investic není možné bez garantovaných podmínek dlouhodobé budoucí spolupráce i s ohledem na ekonomickou stránku těchto přeprav. Je třeba si uvědomit, že pro ČD Cargo je vnitrostátní přeprava kulatiny dlouhodobě nejméně rentabilní přepravní komoditou. Jako společnost se společenskou odpovědností nyní de facto realizujeme službu ve veřejném zájmu, kdy z napadených lokalit bez ohledu na ekonomickou rentabilitu odvážíme ležící dřevo a vynakládáme značné prostředky do přizpůsobení vozového parku, tak, abychom byli schopni naplnit objemové požadavky na tuto přepravu,“ komentuje současnou situaci dopravce ČD Cargo Ivan Bednárik.

ČD Cargo

Leave a Reply

%d bloggers like this: