ČD a ČD Cargo přijímají opatření v souvislosti s tragickými nehodami

Členové představenstev Českých drah a ČD Cargo dnes jednali o možných příčinách železničních nehod z posledních dnů. I přes existující systém bezpečnostních opatření a program důsledného proškolování strojvedoucích přišlo vedení obou společností s návrhy dalších opatření, která oba největší železniční dopravci přijmou. O jejich zavádění budou dnes jednat na společné schůzce expertní skupiny se Správou železnic a s Ministerstvem dopravy.

Vyšetřování tragických událostí na železnici probíhá, nicméně již nyní lze konstatovat, že na vině nebyl ani nedostatečný odpočinek strojvedoucích, ani jejich nezkušenost. „I kolega, který při včerejší srážce bohužel přišel o život, byl náš dlouholetý a zkušený zaměstnanec. Byla to jeho druhá směna po delším volnu. Je mi velice líto jeho tragické smrti a hluboce cítím s jeho rodinou. Omlouvám se všem cestujícím, kteří byli zraněni. Je to další velké neštěstí a jeho příčiny si zaslouží si řádné vyšetření,“ říká generální ředitel ČD, a.s., Václav Nebeský.

Skupina České dráhy připravuje své strojvedoucí systematicky a jejich výcvik je delší, než 12 týdnů stanovených vyhláškou. Strojvedoucí pak procházejí pravidelnými školeními i v průběhu výkonu svého povolání. Všechna vozidla jsou vybavena registračním rychloměrem, který sleduje průběh jízdy (rychlost a další údaje o jízdě a obsluze). Tyto záznamy jsou následně vyhodnocovány. Je tedy neustálá kontrola nad způsobem jízdy strojvedoucího. Dále nejméně dvakrát do roka vykoná s každým strojvedoucím jízdu kontrolor vozby nebo jiný kontrolní pracovník ČD. Podobné kontroly mohou vykonávat i státní orgány. Všichni strojvedoucí se musí průběžně během roku školit formou on-line školení a navíc musí dvakrát do roka vykonat pětihodinové školení v učebně. Do povinného školení firma navíc začlenila i výcvik na trenažeru, kterým projde každý strojvedoucí nejméně jednou za rok.

„Zaměříme se na další zkvalitnění výcviku, průběžného tréninku a zvýšení četnosti kontrol výkonu povolání strojvedoucích. Těch jsme už loni provedli meziročně o 25 % více jak před rokem. Příčiny všech těchto mimořádných událostí budou po vyšetření součástí povinného školení a připravíme speciální blok tréninku na simulátorech v Praze a v České Třebové zaměřený na reakční schopnosti při mimořádnostech,“ vyjmenování okamžitá opatření generální ředitel ČD, a.s., Václav Nebeský a pokračuje: „Pokud jde o tratě bez zabezpečovacího zařízení provozované podle předpisu D3, tam jsme již zahájili přípravu systému na bázi GPS, který by strojvedoucí během jízdy upozorňoval na nutnost hlásit se dispečerovi v místech křížení vlaků a v případě pochybení by upozornil na blížící se vozidlo v protisměru. Dokud nebudou tyto tratě zabezpečeny, může takové zařízení pomoci předejít fatálním událostem.“

České dráhy i ČD Cargo podporují vznik systému, který by umožňoval kontrolu dodržování povinného odpočinku v případech, kdy strojvedoucí zároveň pracuje u jiného dopravce. „V tuto chvíli nemáme jako zaměstnavatel žádnou možnost, jak zjistit, zda náš zaměstnanec na dovolené nebo během odpočinku mezi směnami nejezdil pro jiného dopravce,“ dodává Václav Nebeský.

Oba dopravci zároveň spolupracují na zavádění systému jednotného evropského zabezpečovače, kdy postupně vybavují svá vozidla mobilní částí ETCS. Současně všechny nové dodávky vozidel jsou již požadovány s tímto typem.

Nehoda vlaků v Praze-Běchovicích dne 10.7.2020.

České dráhy

Leave a Reply

%d bloggers like this: