Správa železnic vypisuje tendr na zhotovitele modernizace trati mezi Ústím n. Orlicí a Brandýsem n. Orlicí, zrušena bude zastávka Bezpráví

Cílem modernizace tohoto úseku, na jejíž zhotovitele nyní vypisuje Správa železnic tendr, je proto zvýšit kapacitu dopravní cesty, odstranit propady rychlosti a zvýšit bezpečnost, plynulost i spolehlivost provozu. Stavba bude financovaná z programu Blending Call, který je založen na kombinaci příspěvku z Nástroje pro propojení Evropy (CEF), Evropské unie a úvěru od Evropské investiční banky.

V rámci nadcházející stavby dojde na téměř 10 kilometrů dlouhém úseku k rekonstrukci železničního svršku a spodku, a to včetně hloubkové sanace násypového tělesa trati v nestabilních úsecích. Modernizace se zaměří i na zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, silnoproudé technologie a mostní konstrukce. Jedná se celkem o 14 mostů a čtyři propustky, které čeká renovace různého charakteru.

Stanice Brandýs nad Orlicí projde kompletní přestavbou. Nová nástupiště se přesunou blíže k ústeckému zhlaví, jejich délka bude 220 metrů a výška nad temenem kolejnice 550 mm. Přístup na obě nástupiště bude bezbariérový, pod kolejištěm se zřídí nový podchod. Tato stanice dostane také nové staniční zabezpečovací zařízení. To bude ovládané dálkově z Centrálního dispečerského pracoviště Praha.

Zastávka Bezpráví bude zrušena. V její blízkosti vznikne nová odbočka, která zvýší propustnost trati zejména v případě výluk či mimořádných událostí. Se zahájením prací se počítá tento rok v listopadu, s dokončením pak v prosinci 2022.

Správa železnic

Leave a Reply

%d