Ohlašovací povinnost i nová návěstidla, expertní komise se shodla na prioritách

Šestnáctičlenná komise k bezpečnosti na železnicích se pod vedením ministra Karla Havlíčka shodla  na nutnosti zavést ohlašovací povinnost na všech tratích provozovaných v režimu D3 i na tom, že na lokálních tratích budou opět instalována návěstidla. Komise se dále bude zabývat možností zavedení zjednodušeného ETCS.

Jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva dopravy, Drážní inspekce, Drážního úřadu, Správy železnic, Českých drah i akademické obce.

Rekordní investice do železniční infrastruktury ve výši 52 miliard korun tak budou ve zvýšeném množství investovány do bezpečnosti.

Členové komise se shodli, že na všech tratích provozovaných v režimu D3 bude od 15. srpna 2020 znovu zavedena ohlašovací povinnost pro strojvedoucí, na lokálních tratích bude stát investovat do dalších návěstidel. Komise se také bude zabývat postupem zavádění zjednodušeného ETCS systému, který bude využit právě na lokálních tratích. Systém bude plně kompatibilní s evropským systémem ETCS, do kterého stát od roku 2018 investoval již 4 miliardy korun. V jeho instalaci na hlavních koridorech bude rezort dopravy pokračovat i nadále.

Ministerstvo dopravy

Leave a Reply

%d