Karlovo náměstí v Praze čeká proměna, vzniknou tři nové přechody pro chodce

Technická správa komunikací hl. m. Prahy již započala s postupnou rekonstrukcí vozovek a chodníků po obvodu náměstí, do konce srpna budou hotové tři nové přechody pro chodce.

Přechod přes Resslovu ulici umožní přejít po povrchu podél celé západní strany náměstí. Nový přechod také vznikne v křižovatce od Charles Square centra k tramvajové zastávce, třetí je pak naplánován na západní straně Ječné ulice. Rekonstrukce samotného parku Karlova náměstí by mohla začít již v roce 2023.

„Po rekonstrukci se můžeme těšit na kvalitní řešení pro pěší a nové silnice. To doposud největšímu náměstí v Praze chybělo. Řidiči jistě ocení nové povrchy, chodci nové chodníky, odřezané zábradlí, které zlepší přístupnost, a hlavně přechody, díky kterým už nebudou muset složitě do podchodů. Upravíme také nároží křižovatek pro lepší orientaci a zvýšíme bezpečnost pěších i řidičů. Vytvoříme z Karlova náměstí příjemnější místo pro Pražany,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Dopravní úpravy Karlova náměstí spadají pod tzv. I. etapu celkové revitalizace náměstí. V roce 2013 připravil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) návrh rekonstrukce většiny ulic lemujících Karlovo náměstí. O dva roky později byla rekonstruována tramvajová trať, přilehlé chodníky a nástupní ostrůvky. Letos se přikročilo k dalším úpravám, které opět zlepšují pohyb po náměstí. Tuto etapu realizuje v současné době TSK.

Její součástí je rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí v koordinaci s úpravami křižovatek se světelným signalizačním zařízením (celkem čtyři křižovatky řízené SSZ).

Dojde k úpravě nároží křižovatek, bezbariérových přechodů pro chodce (celkem šestnáct nových i stávajících přechodů) a šířkovému uspořádání dopravního prostoru včetně implementace cyklodopravy. Vozovka bude s asfaltovým krytem a chodníky ze žulové štípané mozaiky, dále se počítá s vjezdy k objektům, které budou, stejně jako parkovací stání, z pojížděné žulové dlažby. Bude upraveno odvodnění, uliční vpusti budou posunuty, případně umístěny nové. Už v rámci této etapy budou vysazeny nové stromy.

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: