V Plzni se sešli zástupci města, PMDP a ČD, jednalo se o užším zapojení železnice do zajištění obslužnosti města

V Plzni se uskutečnilo jednání zástupců města Plzně, Plzeňských městských dopravních podniků a Českých drah, na kterém byla hlavním tématem budoucí role drážní dopravy ve veřejné dopravě v Plzni a užší zapojení železnice do zajištění obslužnosti města. Jedním z hlavních bodů jednání byl PMDP připravovaný metropolitní dispečink, který počítá i se zapojením dispečinku ČD.

Foto: PMDP

Zástupci se shodli na stále rostoucí potřebě intenzivnější spolupráce při zajišťování mobility Plzně a provázanosti různých typů dopravy. Slibují si od toho především zlepšení dopravní obslužnosti, zefektivnění veřejné dopravy a snížení intenzity individuální automobilové dopravy.

„V současné době řeší město Plzeň výrazný nárůst individuální dopravy způsobený odlivem cestujících z veřejné dopravy. Významným podílem se na nárůstu podílejí dojíždějící, kteří z důvodů nedávných událostí přesedli do aut,“ popisuje Roman Zarzycký, 1. náměstek primátora a předseda představenstva PMDP, a dodává: „Zde vidím velký potenciál a významnou a nezastupitelnou roli Českých drah, které zajišťují vysoce kapacitní páteřní přepravu z regionu do města a zpět.“

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj: PMDP

Leave a Reply

%d bloggers like this: