České dráhy v reakci na sérii nehod přijaly celou řadu dalších preventivních opatření

České dráhy v současné době zaměstnávají přibližně 3 800 strojvedoucích. Podle informací společnosti se jedná o optimálně naplněný stav, kdy jsou řádně plněny podmínky z pohledu plánování směn, zákonných odpočinků, dovolených a eliminace práce přesčas. V rámci celé ČR chybí jen několik málo desítek strojvedoucích.

V reakci na nedávné sérii nehod přijaly České dráhy řadu dalších preventivních opatření. Patří mezi ně například:

  • rozšíření výcviku a systému školení, které se zaměří na trénink nestandardních situací a stresové testy,
  • zvýšená kontrola výkonu práce strojvedoucích,
  • jednání s kraji jako objednateli regionální dopravy ve věci eliminace tzv. ostrých obratů, kdy strojvedoucí ihned po dojetí do cílové stanice znovu vyjíždí na trať,
  • zpřísnění vybraných vnitřních předpisů.

Novinkou je i mobilní aplikace, která pomůže strojvedoucím na tratích s nejnižším stupněm zabezpečení provozovaným podle předpisu D3 Správy železnic. Řešení funguje na bázi sdílení aktuální polohy. Nejedná se o náhradu zabezpečovacího zařízení, aplikace v tabletech strojvedoucích ale může předejít případným nehodám. Pilotní provoz bude zahájen na třech tratích, a to Karlovy Vary – Potůčky, Choceň – Litomyšl a Domažlice – Tachov.

Výcvik strojvedoucích u Českých drah trvá déle, než určují zákonem stanovená pravidla. Z povinných 12 týdnů je prodloužen na 15 týdnů a dle potřeby se individuálně prodlužuje.

V loňském roce České dráhy pořídily dva trenažery pro strojvedoucí, které slouží jak pro výcvik nových zaměstnanců, tak těch stávajících. Právě trenažery nyní budou více zapojeny do tréninku krizových situací.

Simulátor pro strojvedoucí ČD

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj: ČD

Leave a Reply

%d