Praha zaznamenala více než 90% propad v cestovním ruchu

Podle dat Českého statistického úřadu se ve druhém čtvrtletí tohoto roku ubytovalo v Praze pouhých 138 187 turistů. Jedná se o více než 93% pokles oproti stejnému období roku 2019. Jasně se tak projevil dopad pandemie viru COVID-19.

 „Aktuální data Českého statistického úřadu bohužel potvrzují ty nejpesimističtější scénáře dopadu koronavirové krize na cestovní ruch v Praze. Opatření na podporu turismu, která jsme za hlavní město podnikli, jsou ale v rámci možností úspěšná a daří se jimi motivovat k návštěvě Prahy tuzemské turisty. Ti tak alespoň z části tlumí tento drastický propad,“ říká radní hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková.

Co se týká národnostního složení zahraničních návštěvníků, podle předpokladů Prahu navštívili nejvíce lidé ze sousedních států. Dlouhodobě do pražské metropole míří nejvíce lidé z Německa. Tento trend pokračuje i v rámci post koronavirových opatření. Domácích hostů do hlavního města zamířilo 92 457, jejich počet se tak snížil o 70,6 % oproti roku 2019.

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: