České dráhy zahájily stavbu nové opravárenské haly v Plzni, dokončení je plánováno na leden 2022

Dnes byla oficiálně zahájena výstavba moderní opravárenské haly v Plzni. Nové zázemí údržby a oprav nabídne 400 metrů kolejí, portálový jeřáb s nosností 5 tun a další vyspělé technické komponenty.

České dráhy tak zefektivní údržbu moderních bezbariérových jednotek řady 844 RegioShark, 650 RegioPanter a dalších souprav, které nebude nutné rozpojovat. V příštích letech zamíří do Plzeňského kraje další moderní soupravy. Dokončení výstavby opravárenské haly je plánováno na leden roku 2022.

Plzeň se stává významným centrem, kde provozujeme moderní vícevozové jednotky. Už v současnosti zde jezdí dvouvozové motorové jednotky RegioShark a elektrické jednotky RegioPanter. Brzy k nim přibydou další soupravy pro linky Klatovy – Beroun a Plzeň – Karlovy Vary, proto potřebujeme v Plzni moderní zázemí pro jejich kvalitní a efektivní servis,“ řekl k zahájení stavby nové haly ve středisku údržby Plzeň Oblastního centra údržby Západ předseda představenstva a generální ředitel ČD Václav Nebeský.

Stávající pracoviště již kapacitně a technologicky nevyhovují počtu a typu vozidel. Na základě nově uzavřených smluv v rámci regionální dopravy se totiž zvýší počet servisovaných vozidel. K předpokládanému nárůstu dojde například u elektrických jednotek řady 650 RegioPanter, a to ze současných 9 na 24. Všechny tyto jednotky se chystáme udržovat především v nové hale, která umožní například jednodušší manipulaci s vozidly bez nutnosti rozpojení ucelených souprav. To výrazně sníží časovou náročnost oprav a umožní vozidla vracet rychleji zpět do provozu,“ řekl místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro provoz Michal Kraus.

Dále je zde prováděna pravidelná údržba 18 motorových jednotek řady 844 RegioShark, 73 elektrických lokomotiv, 15 motorových lokomotiv a na 180 osobních vozů. Středisko údržby ČD se nachází v severovýchodní části města blízko seřaďovacího nádraží.

Hlavní údaje o vybavení modernizované haly:

  • 4 koleje, každá o užitné délce 100 m pro možnost údržby ucelených souprav
  • sloupkový kanál ve všech kolejích
  • portálový jeřáb s nosností minimálně 5 tun, který umožní výměnu komponentů umístěných na střeše vozidel
  • montážní lávky pro přístup na střechy vozidel
  • rozvod stlačeného vzduchu
  • rozvod vody pro zbrojení vozidel
  • dílny, sociální zázemí, skladové prostory

V rámci projektu bude proinvestováno přibližně 200 milionů korun. Před zahájením samotné stavby bude nutné snést stávající kolejiště, které je tvořeno 4 kolejemi a 2 výhybkami. Stavaři také zdemolují dvě drobné stavby, které v minulosti sloužily jako zázemí obsluhy zauhlování parních lokomotiv. Zahájení výkopových prací je podmíněno podrobným pyrotechnickým průzkumem, neboť na konci druhé světové války bylo seřaďovací nádraží včetně depa cílem leteckých náletů spojeneckých vojsk.

České dráhy budou v modernizaci infrastruktury pokračovat i na dalších místech v České republice. Jedná se především o výstavbu hal údržby, myčky nebo sanitární koleje. V letošním roce bude zahájena oprava haly v Olomouci, v Chebu se chystá stavba první typizované opravárenské haly. Další taková by měla vzniknout v Českých Budějovicích.

České dráhy

Leave a Reply

%d bloggers like this: