Skupina České dráhy uzavřela pololetní hospodaření se ztrátou 1,98 miliardy korun

Pololetní výsledky Skupiny České dráhy byly negativně ovlivněny pandemií COVID-19, kdy došlo v důsledku opatření proti šíření nemoci ke snížení mobility obyvatelstva i přepravy zboží po železnici. V obou hlavních segmentech podnikání výrazným způsobem poklesly tržby. Skupina České dráhy tak podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) uzavřela pololetní hospodaření se ztrátou 1,98 miliardy korun.

Osobní doprava

Pandemie COVID-19 se zásadně dotkla osobní dopravy. „Po zavedení opatření proti šíření nemoci poklesl počet cestujících v našich vlacích oproti běžnému stavu o více než 90 %. Vzhledem k potřebě udržet dostatečnou kapacitu a frekvenci přepravy s cílem minimalizovat dopady na ekonomiku státu a zdraví populace, nebylo možné výrazněji snížit náklady. Tržby se však propadly na minimum,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel ČD Václav Nebeský a pokračuje: „Postupné uvolnění restrikcí sice následně vedlo k oživení zájmu o cestování, na loňské počty zákazníků, ani tržby jsme se ale bohužel nedostali. Zejména pak v mezinárodní dopravě, kde citelně chybí zahraniční turisté. Za celé pololetí jsme přepravili 59,8 milionů zákazníků, což je meziročně přibližně o třetinu méně.“

Klesla také průměrná přepravní vzdálenost na jednoho cestujícího, která byla v prvním pololetí 43 kilometrů, i celkový přepravní výkon. V součtu najeli zákazníci Českých drah během prvních šesti měsíců roku 2,56 miliardy kilometrů. Segment osobní dopravy skončil v důsledku koronavirové krize ztrátou 1,92 miliardy korun.

Nákladní doprava

Stejně tak se musel s pandemií koronaviru vypořádat segment nákladní dopravy. V některých komoditách se přepravy na čas téměř zastavily. Příkladem může být přeprava pro automobilový sektor nebo chybějící kontejnery z a do Číny. Utlumení průmyslové výroby v České republice i v zahraničí způsobilo pokles přeprav také u dalších komodit. Díky úsporným a racionalizačním opatřením se za prvních šest měsíců roku podařilo udržet kladný provozní výsledek segmentu nákladní dopravy, nicméně stejně jako v případě osobní dopravy skončilo jeho hospodaření ztrátou 44 milionů korun. Navzdory koronavirové krizi pokračuje společnost ČD Cargo dál v úspěšné expanzi na zahraniční trhy. Na vlastní licenci již realizuje výkony ve všech sousedních zemích, tedy v Polsku, Rakousku, Německu a na Slovensku, což zvyšuje stabilitu a odolnost Skupiny ČD.

České dráhy

Leave a Reply

%d bloggers like this: