Správa železnic připravuje modernizaci kutnohorského hlavního nádraží

Správce železniční infrastruktury vypsal výběrové řízení na dodavatele záměru projektu modernizace hlavního nádraží v Kutné Hoře. Předmětem stavby bude celková rekonstrukce stanice, její plná peronizace a zajištění bezbariérového přístupu na nová nástupiště. Stavební práce by měly probíhat v letech 2024 a 2025, odhadovaná výše investice je 2,2 miliardy Kč.

Stanice Kutná Hora hlavní nádraží leží na nákladním železničním koridoru Kolín – Havlíčkův Brod – Brno a je unikátní tím, že jde o jediné místo na české železniční síti, kde je styk dvou trakčních soustav přímo ve stanici. Cílem projektu je kompletní modernizace kolejiště a především vybudování nových nástupiť s plně bezbariérovým přístupem. Díky tomu se zvýší bezpečnost a plynulost železniční dopravy i komfort pro cestující.

Potřebné parametry pro provoz nákladní dopravy pak zajistí prodloužení staničních kolejí, které umožní provoz vlaků o délce 740 metrů. Styk trakčních soustav se přesune z obvodu stanice do mezistaničního Kutná Hora hl. n. – Kolín. Modernizace kolejí i zabezpečovacího zařízení umožní následné nasazení evropského systému ETCS a zvýšení rychlosti ve staničních kolejích.

Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: