DPP prodlouží stávající tramvajovou trať ke stanici metra Pankrác

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes zahájil samotnou stavbu nového úseku tramvajové tratě, kterým prodlouží stávající trať v ulici Na Pankráci ke stanici metra Pankrác. Bude mít zhruba 250 metrů a bude končit kolejovým přejezdem v nové tramvajové zastávce Pankrác u křižovatky ulic Hvězdova a Na Pankráci. Díky tomu vznikne u Arkád Pankrác nový přestupní bod mezi trasou C pražského metra, autobusovými a tramvajovými linkami.

Dokončení stavby, jejíž zhotovitelem je společnost Eurovia, DPP předpokládá na konci letošního listopadu. Celkové náklady výstavby nového úseku jsou necelých 68 milionů Kč.

Přípravné práce ke stavbě zahájil DPP už minulou sobotu 19. září 2020. Dnes začnou stavební dělníci bagrovat budoucí základ kolejového tělesa nového úseku tramvajové tratě, která povede v ulici Na Pankráci od křižovatky s ulicí Na Veselí po křižovatku s Hvězdovou ulicí. Na začátku úseku DPP vybuduje nový kolejový trojúhelník kvůli odbočce tratě k vozovně Pankrác, na konci úseku vznikne kolejový přejezd a nová tramvajová zastávka Pankrác určena současně pro nástup i výstup cestujících. Výstavbu nové tramvajové tratě ke stanici metra Pankrác DPP realizuje současně s rekonstrukcí stávajícího úseku tratě v ulicích Na Veselí a Soudní. Obě stavby plánuje DPP dokončit do 27. listopadu 2020, těsně před zimní technologickou přestávkou.

Napravujeme chyby ze 70. let minulého století, kdy se v Praze rušily tramvajové tratě s tím, že nebudou potřeba. Dnes už víme, že to samozřejmě není pravda a je radost, že po devíti letech začínáme v Praze stavět novou tramvajovou trať. Navíc se nám jen během dvou let podařilo projekt dostat od zpracování projektové dokumentace po samotnou realizaci. Chceme nadále vracet tramvaje do oblastí Prahy, kde historicky jezdily, a kde z pohledu počtu cestujících dávají smysl. Konkrétně zde budeme trať navíc potřebovat pro náhradní tramvajovou dopravu během výluky stanice metra Pankrác C kvůli stavbě nové stanice Pankrác D. Proto chceme prodloužení tramvajové tratě zrealizovat co nejdříve, ještě před zahájením výstavby stanice metra Pankrác D,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Nově budovaný úsek tramvajové tratě je unikátní ze dvou důvodů: vede přesně v místech historické tramvajové tratě, která byla opuštěna v roce 1974 v důsledku zahájení provozu metra na trase C a prosazování tehdejší koncepce provozovat v Praze jen metro a autobusy. Druhé unikum je, že budeme na jediném místě v Praze v pravidelném provozu trvale využívat kolejový přejezd. Bude to právě v nové tramvajové zastávce Pankrác,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch a dodal: „Příští rok na jaře, jakmile to klimatické podmínky umožní, zrekonstruujeme stávající tramvajovou trať také v ulicích Na Pankráci a v Táborské, tj. v úseku od křižovatky ulic Na Pankráci a Na Veselí po křižovatku Táborské, resp. Vladimírovy a Nuselské ulice.“

S pravidelným využíváním nově vybudovaného úseku tratě ke stanici metra Pankrác DPP počítá na konci jara příštího roku, tj. po dokončení všech etap rekonstrukcí tramvajových tratí v oblasti Prahy 4. Do té doby DPP plánuje nový úsek využívat pro náhradní tramvajovou dopravu. Další prodloužení tramvajové tratě Praha a DPP plánují přes křižovatku s Hvězdovou ulicí dále přímo ulicí Na Pankráci, kde by před Arkádami Pankrác byla zřízena definitivní zastávka Pankrác, situována v ideálním centru lokality s krátkou přestupní vazbou na současnou stanici metra C a budoucí stanici metra D. Trať by dále pokračovala na začátek Budějovické ulice, kde by podle plánu byla před křižovatkou s Bystřickou ulicí umístěna konečná zastávka řešena jako úvrať pro ukončení obousměrných vozů. Zastávka bude sloužit místní obsluze i k docházce na přilehlou poštu a obchodní vybavenost.

DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: