Rekonstruovaný areál Správy železnic využívají i drážní hasiči

Správa železnic  ukončila rekonstrukci areálu v tzv. Trianglu na severním okraji Českých Budějovic. Stavba byla zahájena v loňském roce v lednu, celkové investiční náklady dosáhly 173 milionů korun.

Drážní hasiči budou moci využívat několik nových budov. V jedné vznikly kromě operačního střediska a pracoviště řízení provozu HZS také kanceláře a technické zázemí. Další objekt zahrnuje hlavní prostor pro službu konající hasiče, místnosti pro denní a noční pohotovost, v přízemí se pak nacházejí garáže pro výjezdovou techniku HZS.

Kompletní rekonstrukcí prošly dílny pro opravy techniky HZS a prostor pro stání vozidel. Nová ocelová konstrukce pak slouží jako zastřešení prostoru pro umístění vyprošťovacího tanku.

Díky rekonstrukci získávají naši hasiči moderní areál s nejnovější technologií pro vyhlašování poplachů, řízení zásahů a s plnou integrací do civilního integrovaného systému. Současně budou mít k dispozici důstojné pracovní prostředí a zázemí pro svou službu. Navíc se sem vejde rozměrnější automobilová technika, pro kterou jsme neměli v předchozím působišti dostatek prostoru,“ uvádí pozitiva rekonstruovaného areálu generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Cílem stavby bylo vytvoření uzavřeného areálu s veškerými potřebnými provozy pro Jednotku požární ochrany Hasičského záchranného sboru (JPO HZS) Správy železnic. Současně zde vznikla víceúčelová budova pro pracovníky z dalších organizačních složek manažera infrastruktury. „Tito zaměstnanci se sem přestěhují z kanceláří s komerčními nájmy. To nám přinese značnou úsporu provozních nákladů,“ poznamenává Jiří Svoboda.

Kompletně zrekonstruována byla rovněž budova s kancelářskými prostory pro pracovníky několika organizačních jednotek Správy železnic. Ty se nacházejí v jejím prvním patře, přízemí se využije jako garáže a skladovací prostory.

Zhotovitelem stavby s celkovými investičními náklady 173 milionů korun byla společnost EDIKT. Financování akce zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

TZ SŽ s úpravami redakce

Leave a Reply

%d bloggers like this: