V Příbrami byla otevřena nová železniční zastávka

Správa železnic otevřela novou zastávku Příbram-sídliště. Stavba byla zahájena letos v květnu, její celkové náklady dosáhly 34,6 milionu korun. Důvodem jejího vybudování bylo zpřístupňování železniční dopravy pro obyvatele sídliště Příbram VIII, lokalit Fialka a Drkolnov.

Zhotovitelem stavby byla společnost GJW Praha. Vybudováno bylo 90 metrů dlouhé a 3 metry široké nástupiště s normovou výškou 550 milimetrů nad kolejí. Práce dále zahrnovaly rekonstrukci železničního svršku a sanaci železničního spodku v délce přibližně 145 metrů. Tím došlo k prodloužení životnosti a zjednodušení údržby koleje přiléhající k nástupišti.

Zastávka je díky vybudování bezbariérového přístupu dostupná pro osoby se sníženou schopností pohybu i pro zrakově postižené. V ploše nástupiště jsou umístěny vodicí linie a varovné a signální pásy s moderními barevnými plastbetonovými prvky. Je vybavena přístřeškem s mobiliářem – lavičkami, odpadkovými koši a především novou informační tabulí s LED technologií, která zajišťuje cestujícím výbornou čitelnost informací o příjezdech a odjezdech vlaků. Bylo také zřízeno energeticky úsporné LED osvětlení přístupové komunikace a nástupiště a rozhlas.

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj a foto: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: