ČD: Kolektivní smlouva pro rok 2021 podepsána, dojde k navýšení tarifních mezd o 2%

V rámci kolektivního vyjednávání došlo k dohodě mezi vedením Českých drah a zástupci všech odborových organizací nad Kolektivní smlouvou pro rok 2021. Oboustranně bylo vyvinuto maximální úsilí ke hledání kompromisů mezi stabilizací zaměstnanců a sociálním smírem na jedné straně a efektivním řízení nákladů na straně druhé.

Hlavní změny pro rok 2021:

  • Navýšení tarifních mezd o 2%
  • Zavedení cílové odměny při plnění hospodářských výsledků ve výši 1% ročního cílového příjmu
  • Zachování všech benefitů a nároků na dovolenou v současném rozsahu
  • Týdenní pracovní doba pro administrativní zaměstnance v délce 38,5 hodiny týdně

Podniková kolektivní smlouva pro příští rok je podepsána. Jednání nebylo vůbec jednoduché, se zástupci všech odborových organizací jsme společně nacházeli kompromisy a je dobře, že výsledkem je podpis kolektivní smlouvy. Vše pochopitelně komplikuje současná ekonomická situace způsobená pandemií koronaviru, přesto se nám podařilo najít shodu mezí ekonomikou na straně jedné a sociálním smírem na straně druhé,“říká Václav Nebeský, předseda představenstva a generální ředitel ČD.

Současně došlo k dohodě nad podmínkami případné potřeby omezení kapacit při poklesu výkonů v důsledku pandemie či nouzového stavu, které mohou být uplatněny i v roce 2020.

Byla dojednána dohoda ohledně pravidel a rozpočtu pro čerpání Sociálního fondu v roce 2021.

TZ ČD

Leave a Reply

%d bloggers like this: