Podhradský tunel u Ledče nad Sázavou prochází rekonstrukcí

Letos v červenci začala rekonstrukce Podhradského tunelu na trati mezi Vlastějovicemi a Ledčí nad Sázavou. Cílem stavby za přibližně 89 milionů korun je zlepšit technické parametry tunelu, který byl již ve špatném stavu. Ten se podepsal i na nutnosti snížit traťovou rychlost, momentálně se zde může jezdit jen 30 km/h. Práce na uvedeném tunelu nejsou v současné době jedinou stavbou, která probíhá na trati mezi Zručí nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou.

Rekonstrukce tunelu je naplánovaná na dvě etapy, stavební práce proběhnou během nepřetržitých výluk. Letošní etapa začala 28. července a skončí 11. prosince. Pokračovat se bude od 15. března do 28. srpna příštího roku. Během výluk se opraví zděné ostění dvou tunelových pasů, doplní nové ostění v dosud neobezděných místech a navýší počet výklenků. Rekonstrukcí projdou i portálové zdi a římsy. Svah před vjezdovým portálem se zajistí sítěmi a kotvami. V celém tunelu se také obnoví železniční spodek a vymění železniční svršek. Nově zde bude zřízena bezstyková kolej.

Letošní etapa je určena na sanaci stávajících částí tunelu (spárování, injektáže) a proběhnou některé přípravné práce na druhou etapu. Dále se letos provádí oprava propustků a sanace svahu. Zbytek prací se bude realizovat příští rok.

V rámci výluky probíhá rovněž oprava trati v úseku Zruč nad Sázavou – Vlastějovice, jejíž součástí je výměna pražců a kolejnic, zřízení bezstykové koleje, čištění a doplnění kolejového lože a úprava příkopů na přibližně šest kilometrů dlouhém úseku. Na 12 přejezdech se vymění přejezdové konstrukce, na zastávkách Horka nad Sázavou a Laziště dojde k opravě nástupišť, která budou mít nově pevnou hranu. Modernizací projde i stanice Vlastějovice. To vše za přibližně 81 milionů Kč bez DPH.

Poslední stavbou momentálně realizovanou na uvedené trati je kompletní rekonstrukce příhradového mostu přes Sázavu ve Vlastějovicích. Stávající konstrukce se v rámci stavebních prací nahrazuje novou ocelobetonovou o rozpětí 2 x 32 metrů s průběžným štěrkovým lože.

Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: