Zaměstnancům Správy železnic se od ledna zvýší mzdy o 2 %

Správa železnic se dohodla s odborovými organizacemi na nové Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021. Od 1. ledna 2021 tak dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020.

„Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel Jiří Svoboda.

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: