DPP dokončil rekonstrukci tramvajové trati v Nádražní ulici a realizoval i odbočku na plánovaný Dvorecký most

Soubor investičních akcí a oprav v Nádražní ulici probíhal v úseku  mezi Smíchovským nádražím a křížením s Křížovou ulicí, a to nejen na tramvajové trati, ale i na vozovce, chodnících a mostě nad železniční tratí.

Provoz tramvají v Nádražní ulici byl přerušen od soboty 14. března 2020 (Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov). V neděli 31. května 2020 provedl Dopravní podnik hl. m. Prahy  přetah 14 tramvají od Smíchovského nádraží do Hlubočep, jednalo se o vozy typu T3R.PLF a T6A5. Ty následně jezdily na výlukové lince číslo 32. Od 1. června 2020 začaly rekonstrukční práce v rámci druhé etapy (provoz tramvají byl přerušen pouze v úseku Smíchovské nádraží – Hlubočepy).

V neděli 31.10.2020 provedl DPP přetah 14 tramvají od Smíchovského nádraží do Hlubočep

Celkem bylo rekonstruováno 1 443 metrů tramvajové trati a na zhruba 900metrovém úseku DPP přesunul dosavadní tramvajovou trať západním směrem k železniční trati. V rámci rekonstrukce byla realizována i odbočka na plánovaný Dvorecký most, zrušena byla tramvajová zastávka ČSAD Smíchov a nově se stala zastávka Lihovar bezbariérovou.

Zrekonstruovaný úsek tramvajové tratě v Nádražní ulici začíná napřed novým přesmykem z BKV panelů. Tato od pohledu zvláštní úprava má provizorní charakter, neboť v území od smyčky Smíchovské nádraží do místa, kde nyní nově začíná samostatné těleso s kolejnicemi 49E1, se v budoucnu předpokládá realizace rozsáhlé investice tzv. Smíchovských terminálů, a proto je potřeba v tomto úseku zatím zajistit bezproblémovou sjízdnost trati s životností cca 10 – 15 let.

Trať následně nově pokračuje za přesmykem v poloze hned vedle železniční tratě, kde tramvajová trať setrvá prakticky na konec Nádražní, protože do středu ulice se vrátí až na křižovatce s Křížovou ulicí. Z majetkoprávních důvodů zatím DPP nevybudoval zastávky ČSAD Smíchov, protože k nim aktuálně není možné zřídit přístupovou cestu. DPP zde ale zachoval prostorovou rezervu, a až dojde k rozvoji území, DPP zde zastávky doplní a stanou se základem tamní dopravní obsluhy.

Během rekonstrukce tramvajové tratě v Nádražní ulici DPP použil celkem 132 tun nových kolejnic, 2 160 metrů trolejového drátu, 259 dřevěných a 2 042 kusů betonových pražců, 1 293 metrů obrub a 2 571 m3 stěrku do kolejového lože.

Napravujeme nastřádaný dluh na pražské infrastruktuře v Praze. Tramvajová trať v Nádražní ulici byla dlouhá léta v žalostném stavu a nám se ji s DPP konečně podařilo letos zrekonstruovat. Ocení to nejen obyvatelé Barrandova, kteří ji opět mohou naplno využívat, díky rozsáhlé rekonstrukci se jim zlepší komfort cestování. Mám radost, že se v rámci několika investičních akcí podařilo zkoordinovat několik útvarů napříč MHMP, DPP, TSK a dalších městských firem. S Dopravním podnikem, TSK a dalšími městskými organizacemi se daří́ nastavovat nový standard toho, jak se mají́ v Praze stavět velké́ a komplexní́ stavby s dopadem na celé okolí́. Jednou a pořádně, kvalitně̌ a koordinovaně,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP a dodal: „Po instalaci prototypu na Palackého náměstí bude Lihovar první tramvajovou zastávkou, na které budeme mít nový přístřešek. Zastávku jsme navíc bezbariérově zpřístupnili. V okolí jsme také opravili silnice i chodníky.“

Přípravné práce na tuto velkou investiční akci začaly v Nádražní ulici již loni v létě na přeložkách kanalizace a kabelovodu.

Ve čtvrtek 29. října 2020 probíhala kolaudace tramvajové trati a  zkouška průjezdnosti.

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: