DPP získal stavební povolení na trať Barrandov – Holyně

Nová tramvajová trať z Barrandova bude dlouhá jeden kilometr a zahájení stavby DPP plánuje v průběhu prvního kvartálu příštího roku, zprovoznění na konci roku 2021.

Nová trať do Holyně naváže na současnou smyčku Sídliště Barrandov, kterou DPP již letos na jaře upravil tak, aby mohla být na ni nová trať připojena bez přerušení provozu.

Podle DPP bude první zastávka na trati, v projektové dokumentaci zatím nazývaná Kaskády, umístěna na plánovaném náměstí Olgy Scheinpflugové. Prozatímní konečná zastávka Holyně bude provedena formou úvratě pro ukončení tramvají typu KT8D5.RN2P. Záměrem je do Holyně prodloužit tramvajovou linku č. 5.

 „První úsek tramvajové tratě Barrandov – Slivenec dnes získal pravomocné stavební povolení. Obyvatelé Holyně se po letech slibů konečně dočkají komfortního a spolehlivého spojení s centrem města. DPP je připraven obratem vypsat veřejnou zakázku na zhotovitele a začít stavět na jaře příštího roku. Po nové trati bychom se mohli svézt už na konci příštího roku. Je skvělé, že výstavbu nové tratě významně finančně podpoří také evropské strukturální a investiční fondy, a že se nám tyto prostředky daří získávat. Pražskou tramvajovou síť nerozvíjíme jen na papíře. Jsou za námi vidět konkrétní výsledky. Po zahájení stavby tratě z Pražského povstání k Pankráci brzy postavíme další důležitý úsek do Holyně,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

DPP bude na výstavbu trati čerpat finanční prostředky z Evropské unie, Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně Operačního programu Doprava a předpokládá krytí nákladů stavby z cca tří čtvrtin.

Trať je v plánu v budoucnu prodloužit z Holyně o jednu zastávku do Slivence.

Příprava na prodloužení trati, smyčka Sídliště Barrandov, 9.4.2020

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj:  DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: