Středočeský kraj chce vybavit do roku 2023 až 400 autobusů zařízením pro preferenci na křižovatkách

Středočeský kraj oznámil záměr vybavit celkem 400 autobusů zařízením pro aktivní preferenci na křižovatkách na území hlavního města Prahy. Vozy by měly být vybaveny nejpozději do konce roku 2023. Celkové odhadované finanční náklady se vyšplhají na 130,8 milionů korun.

Nákup těchto zařízení plánujeme u všech dopravců, kteří budou zajišťovat dopravní obslužnost na linkách Středočeského kraje, které zajíždějí do Prahy,“ informoval po pondělním jednání krajské rady radní pro oblast dopravy František Petrýl.

K zásadním efektům aktivní preference se řadí úspory nafty dosažené snížením počtu zabrzdění a rozjezdů autobusů před světelnými signalizačními zařízeními a především zrychlení veřejné dopravy ve městě.

Vybavení autobusů zařízením pro preferenci na křižovatkách bude spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu (ITI).

Díky zvýšení cestovní rychlosti se zvýší i oběžné rychlost dané linky, čímž se může snížit také počet vozidel potřebných k zajištění provozu linky,“ slibuje si od využívání moderního zařízení z oboru telematiky radní F. Petrtýl.

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj: Středočeský kraj

Leave a Reply

%d bloggers like this: