Budova nádraží Praha-Vyšehrad dlouhodobě chátrá, Praha se snaží o její záchranu

Pohled na chátrající budovu nádraží Praha-Vyšehrad z roku 1905 vznáší otázku, zda budova dříve nespadne, než dojde k nějaké dohodě.

Historicky a architektonicky ceněná budova je v majetku společnosti RailCity Vyšehrad. Neutěšený stav nádraží trápí příslušnou městskou část Praha 2, která jedná o její odkoupení už od roku 2007.

Hlavní město Praha ve spolupráci s Ministerstvem kultury a městskou částí Praha 2 přesto podniká kroky k sanaci budovy a její celkové záchraně.

Za hlavní město Prahu zasíláme na Ministerstvo kultury dopis, zdali dosud nedošlo k dohodě s vlastníkem o prodeji budovy nádraží státu. Pokud to stát potvrdí, nemělo by nic bránit zahájení procesu vyvlastnění, který jsme připraveni rozeběhnout z pozice hlavního města, přičemž budeme postupovat právě podle zákona o státní památkové péči. Budeme však o těchto možnostech ještě vést diskuzi a dál jednat,“ říká náměstek 1. náměstek primátora pro oblast územního plánu a rozvoje Petr Hlaváček.

Je nutné zajistit bezpečnost okolí budovy a nedopustit, aby budova nadále trpěla významně narušenou střešní konstrukcí. V této věci městská část Praha 2 naléhavě komunikuje se zástupci vlastníka a rovněž podala i trestní oznámení pro obecné ohrožení. Mohu tvrdit, že nerozumím, proč se soukromý vlastník ke svému majetku takto chová, ale nebyla by to pravda. Při pohledu z hradeb je zřejmé, že někdo záměrně rozebral velkou část střechy. Čas je neúprosný a je třeba budovu zachránit. Hlavní město Praha musí nadále pokračovat v krocích, aby nabylo budovu od soukromého vlastníka do svého vlastnictví co nejdříve,“ vyzývá hlavní město radní pro oblast bezpečnosti Prahy 2 Michal Zuna.

Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. V úvahu přichází možnost zajistit na náklady vlastníka nutné sanační a statické práce, a to přímo ze strany samosprávy, tedy města,“ říká pražský radní pro oblast majetku Jan Chabr.

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: