V Brně se připravují na zimu, zprovozňují i mazací šalinu

Dopravní podnik města Brna každoročně přijímá sérii zimních opatření. Patří mezi ně kontrola technického stavu vozidel, vyhřívání výhybek nebo preventivní ošetřování trolejového vedení proti námraze.

Pokud podle meteorologické předpovědi existuje riziko tvorby námrazy, vyjíždí v nočních hodinách speciálně upravená tramvaj (tzv. mazačka) a trolejbus a provádí preventivní ošetření trolejového vedení nemrznoucí směsí.

Pokud by na trolejovém vedení ulpěl led, mohla by tramvaj nebo trolejbus v daném místě uvíznout, tak jako tomu bylo například v prosinci roku 2014, kdy se vlivem prudkých změn počasí tramvajová a trolejbusová doprava na několika místech v ČR zcela zastavila. Tyto vozy za noc po městě projedou a ošetří až 150 km tratí,“ dodal Havránek. Kromě těchto opatření jsou vybrané tramvaje, které vyjíždějí z vozoven ráno jako první, vybaveny speciální lištou, která případnou námrazu snáze odstraní.

Při sněžení pracovníci DPMB ručně vymetají výhybky, případně se zapíná vyhřívání, které sníh rozpouští. K tomuto kroku se přistupuje i při silných mrazech – pokud teplota klesne pod 12 stupňů Celsia. „Dnes už máme na řadu věcí techniku, ale ještě v 90. letech měli kancelářští pracovníci dopravního podniku přidělené výhybky a košťata a v případě silného sněžení vyráželi do terénu je vymetat,“ vzpomíná dopravní ředitel DPMB Jan Seitl.

Řidiči využívají tzv. pískování, kdy zmáčknutím jediného tlačítka (nebo automaticky) dojde k posypání kolejnic pískem a zamezení nežádoucího klouzání. „Jedná se o speciální jemný písek, který je v tramvaji uložený v prostoru pod sedadly v tzv. pískovačích, odkud se sype rovnou pod kola. Ročně pro tyto účely spotřebujeme 300 tun písku za bezmála 1,5 milionu korun. Největší spotřeba je od října do března,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

K podzimním přípravám také patří přezouvání pneumatik. DPMB vymění na autobusech a trolejbusech během října a listopadu na 2500 pneumatik. Nové obutí vozy dostávají jednou ročně.

DPMB a zima v číslech:

  • 2500 pneumatik na podzim přezuje na svých vozech
  • 300 tun písku ročně průměrně spotřebuje na posyp kolejí
  • 1,5 miliónů Kč zaplatí za písek
  • 2 vozy využívá na preventivní ošetření trolejového vedení před námrazou (tramvaj a trolejbus)
  • 150 km tyto vozy během noci ulicemi Brna průměrně najedou
  • 3 týmy traťových dispečerů jsou v pohotovosti, dle potřeby je možné rozšířit až na šest
  • 5 montážních aut s plošinami má DPMB k dispozici pro případ silné námrazy na trolejovém vedení
  • 4 traktory může DPMB využít na shrnování sněhu v areálech a na tramvajových zastávkách

TZ DPMB s úpravami redakce

Leave a Reply

%d bloggers like this: