V Brně nepojedou tramvaje na Lesnou, začne devítiměsíční výluka

Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí, komunikace, tramvajové tratě a chodníků v ulici Lesnické bude od soboty 9. ledna 2021 po dobu cca 9 měsíců přerušen provoz tramvají na Lesnou.

Tramvajové linky:

  • Linka 9 bude od zastávky Jugoslávská (zastávky linky 5 v ulici Merhautově) odkloněna do smyčky Štefánikova čtvrť
  • Provoz linky 11 bude upraven v souvislosti s výlukou Žabovřeská. Oblast Černých Polí a Lesné nebude touto linkou obsluhována

Náhradní doprava

Náhradní dopravu z východní části sídliště Lesná přes Černá Pole zajistí autobusová linka 46, která bude od zastávky Provazníkova odkloněna po trase Pošta Černá Pole (nová zastávka u křižovatky ulic Jugoslávské a Zemědělské) – Zemědělská – Erbenova – Schodová – Náměstí 28. října – Dětská nemocnice.

Náhradní dopravu ze západní části sídliště Lesná přes Černá Pole zajistí autobusová linka x9 po trase Haškova – Loosova – Fillova – Slavíčkova – Halasovo náměstí – Fügnerova – Bieblova – Lesnická – Pošta Černá Pole (zastávka u křižovatky ulic Jugoslávské a Zemědělské) – Tomanova (přeložena na ulici Jugoslávskou) – Jugoslávská – Dětská nemocnice.

Linky 46 a x9 budou v zastávce Dětská nemocnice provozně propojeny, tzn. autobusy linky 46 od náměstí 28. Října budou pokračovat jako linka x9 zpět na Lesnou a naopak autobusy linky x9 od Jugoslávské budou pokračovat jako linka 46 na Lesnou.

Noční autobusová linka N93 bude v úseku Bieblova – Jugoslávská odkloněna po trase shodné s výlukovou linkou x9.

Pro přestup mezi tramvajovými linkami a autobusy náhradní dopravy je možné využít zastávky Dětská nemocnice nebo Štefánikova čtvrť.

Změny zastávek:

  • Jugoslávská – pro linku 9 přeložena do ulice Merhautovy, linka x9 obslouží původní zastávku linky 9 v ulici Jugoslávské
  • Tomanova – přeložena do ulice Jugoslávské, obsluhována linkami x9 a N93
  • Zemědělská – přeložena do ulice Zemědělské, obsluhována pouze linkou 46
  • Pošta Černá Pole – zřízena u křižovatky Jugoslávská × Zemědělská, obsluhována linkami x9, 46 a N93
  • Lesnická – bez obsluhy linkou 46, linky x9 a N93 obslouží zastávky linek 25 a 26
  • Bieblova, Fügnerova, Halasovo náměstí – linka x9 obslouží zastávky společně s linkou N93 na přilehlých komunikacích
  • Čertova rokle – bez obsluhy

KORDIS JMK

Leave a Reply

%d bloggers like this: