V Brně se přeruší po dobu cca 2 let provoz tramvají v úseku Pisárky – Bráfova

Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od soboty 9. ledna 2021 po dobu cca 2 let přerušen provoz tramvají v úseku Pisárky – Bráfova.

Tramvajové linky:

Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Pisárky.

  • Zastávka Pisárky bude přeložena do smyčky tramvají ke vjezdu do vozovny.
  • Část spojů ve směru do centra bude výchozí ze zastávky Lipová.

Linka 3 bude v provozu beze změny trasy, bude ale posílena zkrácením intervalu a bude po celý den v provozu v celé trase Stará osada – Rakovecká.

Linka 10 pojede v trase (Stránská skála – smyčka –) Geislerova – Hlavní nádraží (5./6. kolej) – Malinovského náměstí – Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín – Ečerova.

  • Zajistí tak náhradní dopravu z centra města do Bystrce.
  • V úseku Geislerova – Stránská skála – smyčka pojedou pouze některé spoje.
  • Ve špičkách pracovních dnů bude náhradou za linku 10, která již nebude jezdit v úseku Hlavní nádraží – Švermova, zkrácen interval na lince 8.

Linka 11 bude v provozu denně a pojede v trase Bráfova – Vozovna Komín – Komín, smyčka.

  • Zajistí tak spojení zastávek Bráfova a Stránského s přestupním uzlem Vozovna Komín.
  • Zastávky Bráfova a Stránského budou v obou směrech obsluhovány na nástupištích pro směr do Bystrce.
  • Zastávka Komín, smyčka bude obsluhována pouze pro nástup.

Náhradní doprava:

Náhradní dopravu v úseku Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín zajistí pravidelné autobusové linky 44 a 84. Obě linky budou v uvedeném úseku podle aktuální potřeby operativně posilovány vkládáním spojů nad rámec běžného jízdního řádu.

Změny zastávek:

Pisárky – zastávka tramvají pod mostem bude v obou směrech bez obsluhy, linka 1 bude pro výstup i nástup obsluhovat zastávku ve smyčce před vjezdem do vozovny.

Bráfova – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do Bystrce.

Stránského – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do Bystrce.

KORDIS JMK

Leave a Reply

%d bloggers like this: