Správa železnic letos plánuje rekonstrukci 200 přejezdů

Letos plánuje Správa železnic upravit dalších 200 přejezdů s předpokládanou částkou téměř 2 miliardy korun.

Plán na loňský rok počítal s úpravami 142 přejezdů, avšak podařilo se jich zrealizovat o 13 více. Na 95 místech se zvýšilo zabezpečení, na dalších 60 kříženích spočívala rekonstrukce v instalaci moderních technologií nebo úpravě povrchu u přejezdových konstrukcí. Z hlediska zvyšování bezpečnosti bylo nejčastějším opatřením doplnění světelné výstražné signalizace závorami, a to v 41 případech.

V letošním roce plánuje Správa železnic zrekonstruovat na 200 přejezdů za téměř 2 miliardy korun, na velké části z nich dojde ke zvýšení zabezpečení. Celkem 40 křížení tak získá ke stávající světelné signalizaci také závory; ty se budou instalovat i na dalších 30 místech, která jsou dosud zabezpečena pouze výstražnými kříži. Zejména preventivní význam bude mít vybavení 8 přejezdů kamerovým systémem. Z hlediska bezpečnosti bude podstatné rovněž plánované zrušení 11 úrovňových křížení. K postupnému snižování jejich počtu by měly dále přispět legislativní úpravy, které nabyly účinnost od letošního roku.

Každoroční navyšování přidělených investičních prostředků se pozitivně projevuje také na stále vyšší částce, která je určena na potřebné úpravy přejezdů. Díky tomu zvyšujeme bezpečnost jak železničního, tak i silničního provozu. V tomto trendu hodláme pokračovat i v následujících letech,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Správa železnic prioritně přistupuje ke zvyšování stupně zabezpečení především u přejezdů, které jsou vyhodnoceny jako potenciálně rizikové. Jedná se o doplnění výstražných světel, instalaci závorových břeven a nově také o technologie kompozitových břeven s LED diodami.

Modernizace přejezdů a jejich vyšší zabezpečení se projevily i v počtu nehod na přejezdech. Vloni došlo k 143 střetnutím, což je o 22 méně než v předchozím roce a nejméně od vzniku Správy železniční dopravní cesty (nyní Správy železnic) v roce 2003.

Zdroj: TZ Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: