České dráhy rozšířily flotilu o další lokomotivu Vectron

České dráhy oficiálně převzaly od Siemens Mobility vícesystémovou lokomotivu Vectron, ta rozšíří stávající flotilu 10 vozidel toho typu, které jsou pravidelně nasazovány v osobní dopravě. Současně bude využívána pro testování různých typů kolejových vozidel na zkušebním okruhu VUZ ve středočeské Velimi, pro tento účel ji ČD budou dceřiné společnosti VUZ pronajímat. Půjde přibližně o 20 % kapacity. Zbývajících 80 % připadne na výkony v čele dálkových vlaků Českých drah po celé republice i v zahraničí. Lokomotiva je opatřena speciálním polepem s reliéfem testovacího okruhu Zkušebního centra VUZ.

Siemens Vectron s označením 193.902:
 Lokomotiva je schopna provozu na 4 hlavních napájecích systémech používaných v Evropě.
– Kromě jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS bude vybavena GSM-R a dálkovou diagnostikou.
– Lokomotiva disponuje jmenovitým trakčním výkonem 6400 kW a nejvyšší provozní rychlostí 200 km/h. Pro použití na zkušebním okruhu má však zvýšenou maximální rychlost na 210 km/h.
– Vzhledem ke své modulární koncepci byla Českým drahám předána s vybavením pro provoz v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku a může být dovybavena pakety pro provoz i v dalších zemích.

Zdroj: České dráhy

Leave a Reply

%d bloggers like this: