Síť výjezdových stanovišť pražské záchranky se po šesti letech rozroste

Síť výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy (ZZS HMP) se po šesti letech opět rozroste. Radní Milena Johnová a zástupci Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) se dohodli s vedením pražské záchranky a řediteli Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi a Nemocnice Na Františku na zřízení dvou výjezdových stanovišť v prostorách těchto nemocnic. Do roka by měla obě výjezdová stanoviště začít sloužit svému účelu. Cílem je zachovat nízké dojezdové časy záchranářů k akutním situacím navzdory rostoucímu městu, počtu obyvatel i houstnoucí dopravě.

Jako první by mělo být hotové výjezdové stanoviště v Praze 1 v areálu Nemocnice Na Františku. Se zahájením jeho provozu se počítá koncem letošního roku. Nemocnice na Františku poskytne pražským záchranářům část svých přízemních prostor, které nyní využívá jako sklad, a magistrát tyto prostory na své náklady zrekonstruuje a stavebně přizpůsobí potřebám záchranářů. Na tomto stanovišti bude fungovat jeden tým záchranářů, který bude mít k dispozici parkovací stání pro dvě sanitní vozidla.

Druhé výjezdové stanoviště by mělo začít fungovat nejpozději na začátku příštího roku v Praze 2 v nemocnici sv. Alžběty Na Slupi. Záchranáři zde aktuálně využívají prostor malé přízemní budovy, která již neposkytuje vyhovující zázemí a kvůli nízké kapacitě ji využívá jen jeden tým záchranářů. Nahradí ji modulově řešená stavba, která zajistí funkčnější zázemí a lepší pracovní podmínky, v nichž budou pohodlně fungovat dvě jednotky záchranářů. Parkovací stání je koncipováno pro tři vozy zdravotnické záchranné služby

„Už dnes se připravujeme na budoucnost, počítáme s rozrůstající se metropolí, vyšší koncentrací obyvatel, zvyšující se hustotou provozu i stárnutím populace. Senioři nad 60 let tvoří přibližně polovinu našich pacientů. Díky strategickému rozšíření sítě výjezdových základen dokážeme udržet naše dojezdové časy k pacientům v centru města i na periferiích nadále na standardní úrovni, na kterou jsou Pražané zvyklí,“ doplnil Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

V různých městských částech po celé Praze se aktuálně nachází 20 výjezdových stanovišť, jedno Zdravotnické operační středisko a stanoviště Letecké záchranné služby na Praze 6 – Ruzyni. Ve střednědobém horizontu počítá Praha s umístěním výjezdových základen ve třech dalších objektech – v Klánovicích, v Suchdole a v Modřanech v objektu Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. V roce 2022 má město v plánu dokončení nové základny v Argentinské ulici, která naváže na výstavbu budovy Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. V neposlední řadě je započatá příprava projektování rozsáhlé přestavby základny v ulici 28. pluku a v areálu v Nádražní ulici.

Zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: