Od 7.3.2021 dojde k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10 %

Vedení Středočeského kraje rozhodlo o omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji od 7.března 2021 o cca 10 %. V naprosté většině případů se má jednat o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost nebyla výrazně ohrožena. Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke zkracování souprav vlaků.

Od pondělí 8. března 2021 budou také omezeny školní autobusové spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se o spoje, které mají v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních prázdnin. Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího obnovení prezenční školní docházky – v tuto chvíli předpoklad k 5.4.2021.

Aktuální situace je obtížná pro všechny. V tuto chvíli se pak snažíme pro Vás udržet služby veřejné dopravy v rozumném rozsahu,“ říká Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu, a dodává: „Věříme, že přijatá opatření přijmou cestující s pochopením. Všem přejeme, aby tuto dobu přestáli ve zdraví.“

Dopraváček / Radek Doležal, zdroj: Středočeský kraj

Leave a Reply

%d bloggers like this: