V Roztokách u Prahy byla zahájena rekonstrukce nástupišť za zhruba 203,8 milionu korun

Ve stanici Roztoky u Prahy byla zahájena rekonstrukce nástupišť a vybudování nového bezbariérového podchodu. Práce potrvají zhruba rok a budou rozděleny tak, aby ve stanici byly vždy k dispozici průjezdné koleje. Stavbu zrealizuje Společnost Roztoky u Prahy tvořená firmami Reader & Falge a REKULTIVACE Ústí nad Labem, kde Reader & Falge je vedoucí sdružení. Správa železnic za akci zaplatí zhruba 203,8 milionu korun.

V rámci stavby zůstane zachováno stávající ostrovní nástupiště, které projde rekonstrukcí a bude doplněno výtahem z nového podchodu. U první staniční koleje vznikne nové jednostranné ostrovní nástupiště přístupné schodištěm a výtahem z podchodu. Další nové vnější nástupiště se vybuduje přímo u výpravní budovy. V souvislosti s peronizací bude nutné provést úpravy konfigurace staničního kolejiště. Nový podchod nahradí současný, již nevyhovující, z roku 1983, a to ve stejné poloze. Podchod bude prodloužen až do areálu Středočeského muzea v Roztokách. Nad rámec stavby dojde také k rekonstrukci letní památkově chráněné čekárny u nádražní budovy,“ uvádí tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj a foto: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: