Společnosti Siemens Mobility a VTG Rail Europe podepsaly smlouvu na testování inovativního systému sledování brzd

Společnosti Siemens Mobility a VTG Rail Europe podepsaly smlouvu na testování inovativního systému sledování brzd (BMS, Brake Monitoring System) pro automatizované zkoušení brzd nákladních vlaků s cílem prokázat funkčnost systému. Systém BMS umožňuje automatickou kontrolu brzd každého vozu ve vlaku.

V rámci jednoroční zkušební fáze jsou testovány a optimalizovány jednotlivé komponenty systému. První ze dvou souprav vozů byla kompletně vybavena systémem BMS a testy probíhají od listopadu 2020.

Systém sledování brzd, vyvinutý společností Siemens Mobility, je důležitým krokem pro další automatizaci a digitalizaci nákladní železniční dopravy. Méně časově náročné manuální procesy, vyšší účinnost a zaručená dostupnost jsou nejdůležitějšími faktory zvyšujícími konkurenceschopnost udržitelné železniční dopravy,“ říká Anne Fischer, vedoucí oddělení produktů pro železniční automatizaci společnosti Siemens Mobility.

Hlavní prioritou projektu je umožnit oboru nákladní železniční dopravy získat přímý nárůst produktivity a efektivity. Se zavedením BMS lze kapacitu železniční sítě využívat efektivněji. Kromě toho bude vlakový personál méně zatížen a zvýší se celková bezpečnost,“ říká Dr. Hanno Schell, vedoucí technických inovací ve společnosti VTG.

Systém poskytuje vlakovému personálu údaje o stavu, které jsou viditelné na obou stranách vozu. Navíc je automaticky ohlašován kompletní stav vozu a všechny nastavovací prvky vozu se zobrazují na displeji lokomotivy. Kromě toho BMS zvyšuje celkovou bezpečnost, protože umožňuje podrobnou vizualizaci nesprávného nastavení brzd, aktivovaných ručních brzd nebo jiných problémů s komponenty vozu během kontroly vlaku vozmistrem bezprostředně před odjezdem. Získaná data pomáhají předcházet neočekávaným selháním. Snižují náklady na údržbu a poskytují včasné informace o známkách opotřebení.

Původní koncept BMS byl vyvinut na konci roku 2016. Po roce úspěšných testů v celé Evropě a dalším vývoji systému až do roku 2019 jsou výsledky současných společných testů zásadním aspektem pro vývoj sériového produktu společností Siemens Mobility.

Zdroj: Siemens Mobility

Leave a Reply

%d bloggers like this: