Od 1. července by měl na území Středočeského kraje platit nový tarif PID

Navýšení schválili středočeští zastupitelé na svém pondělním jednání. Ještě ho však musí schválit Rada hlavního města Prahy.

„Změna a navýšení tarifu PID je nezbytné, nemůžeme si dovolit před tímto problémem zavírat oči nebo strkat hlavu do písku. S tarify se nehýbalo 10 let, za tu dobu jen složená inflace činila přes 21 %. Další náklady si vyžádala integrace dopravy v jednotlivých oblastech Středočeského kraje, která zároveň cestujícím dopravu zlevnila. Faktem také je, že pokud máme zabránit rozpadu systému veřejné dopravy, protože vláda stále odmítá krajům kompenzovat obrovské propady tržeb, musíme na to nějak reagovat. Tržby v minulém roce vlivem pandemie Covid-19 klesly o 30 %, což jen v linkové autobusové dopravě činí přes 300 milionů korun, a to bez vyčíslení dopadů pro obce. Výběr jízdného na území Prahy poklesl oproti předpokladu o 31 %, což představuje 1,2 miliardy korun. Takovýto propad nedokážeme pokrýt z vlastních rozpočtů,“ říká radní pro mobilitu Petr Borecký (STAN).

Podle zastupitelů by bez zdražení jízdného muselo dojít ještě k větší redukci počtu spojů, než dochází již teď. To by s sebou neslo i nevratné dopady do celkové kvality dopravní obslužnosti na území kraje.

Navržené změny nebudou mít na rezidenty hlavního města výrazný vliv, neboť u nich nedojde ke změně cen jízdného pro pražská časová pásma P, 0 a B. „Změny pro území Středočeského kraje budou naopak komplexnější. Týkají se totiž jednotlivého i časového jízdného,“ upozorňuje Petr Borecký, a dodává: „Oproti situaci v hlavním městě náš kraj poskytuje návazně na státem nařízené zvýhodněné jízdné slevu 75 % pro žáky, studenty a občany starší 65 let, takže dopad zdražení jízdného je na tyto skupiny cestujících poměrně malý. Naším cílem je převést část rezidentů na časové, tj. dlouhodobé, jízdné, a proto dojde časem k další diferenciaci tarifů a zejména pak zvýhodnění celoročních kupónů.“

U časového jízdného dochází ke změnám jízdného pouze pro cestování ve vnějších pásmech, případně dojezdovém pásmu 0 na území Prahy. Měsíční a čtvrtletní kupóny jsou zdraženy o 25 %, cena ročního jízdného je stanovena na 9,5násobek ceny měsíční. U ročních kupónů proběhne oproti stávajícímu stavu zdražení o 10-15 %, což přináší ještě větší zvýhodnění než za stávajícího stavu. Celkově však budou časové kupóny i přes připravené zdražení pro pravidelné cestující výrazně výhodnější. A jak tomu je s odhadem výtěžnosti na tržbách? „Navýšení by přineslo od 1. července do konce roku podle předpokladu cca 90 milionů korun a v roce 2022 celkem cca 250 miliónů korun,“ vyčíslil radní Petr Borecký. 

Radní Petr Borecký rovněž upozornil, že všechna výše uvedená opatření jsou jen prvními kroky na cestě k celkové proměně veřejné dopravy ve Středočeském kraji, která v příštích letech bude čelit bezprecedentním nárokům vyvolaným požadavky na bezemisní provoz v autobusové dopravě či zavádění systému ETCS a střídavé trakce na železnici. Půjde o miliardové částky, které nebude možné financovat bez výrazné finanční pomoci státu, nebo celkové restrukturalizace veřejné dopravy.  

Zdroj: Středočeský kraj

Leave a Reply

%d bloggers like this: