Socha svaté Barbory bude v Brně bdít nad bezpečností provozu v tramvajovém tunelu k Univerzitnímu kampusu

Biskup Vojtěch Cikrle požehnal sochu svaté Barbory, kterou Dopravní podnik města Brna umístil u portálu vznikajícího tramvajového tunelu v ulici Netroufalky. Jakožto patronka důlních staveb tak bude ochraňovat nejen pracující dělníky, ale i techniky a řidiče, kteří budou tunelem nebo nad ním projíždět. Stavba tramvajové trati z Osové ke Kampusu za 1,4 miliardy korun je přibližně v polovině, první cestující se tudy na lince 8 svezou na konci roku 2022.

Z chrámu byla socha ve speciální schránce převezena na stavbu, zasazena k portálu tunelu v ulici Netroufalky, kde proběhlo její slavnostní odhalení. Sv. Barboru střežící nový tunel kolemjdoucí přehlédnou jen stěží – váží 120 kg a měří 90 cm. Během tří měsíců ji z italského mramoru z oblasti Carrara vytvořili pracovníci Kamenoprůmyslu Komárek v Letovicích ve spolupráci se sochařem Albertem Sotem. Žehnání kapliček a jiných sakrálních staveb je poměrně běžné, socha pro tramvajovou trať však od brněnského biskupa požehnání dostala tentokrát vůbec poprvé.

Stavba tramvajové trati Osová – Univerzitní kampus

Projekt stavby tramvajové trati spojující zastávku Osová a Univerzitní kampus byl zahájen za účasti vedení města Brna poklepáním základního kamene 14. října 2019, nyní je přibližně v polovině.

Pro obsluhu této tratě nakoupí Dopravní podnik města Brna nové obousměrné a klimatizované tramvaje Škoda ForCity Smart 34. Rámcová smlouva umožňuje nakoupit až 40 tramvají v celkové hodnotě 2,4 miliardy korun. Prvních pět má výrobce dodat nejpozději do února 2023, všichni však doufáme, že s nimi budeme na konci roku 2022 novou trať k Univerzitnímu kampusu slavnostně otevírat,“ uvedl radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

V tuto chvíli máme hotové všechny podzemní stěny hlavní části tunelu, probíhají betonáže stropu, který bude dokončený v celé trase od Osové po Kampus do konce dubna. V průběhu května dělníci strop zasypou a od přelomu léta a podzimu začnou s úpravami terénu včetně osazení zelení. Prací na povrchu bude po zasypání tunelu postupně ubývat a velká část činností se v létě přesune do podzemí, odkud budeme vyvážet zeminu a připravovat pokládku kolejí. Pro místní obyvatele to výhledově znamená snížení prašnosti a hluku v oblasti. Patří jim velký dík za trpělivost, kterou projevili,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Stavební práce se ještě během jara přesunou hlavně na oba konce tunelu – do oblasti Osové a Fakultní nemocnice Brno.

„Kromě budování portálu tunelu před nemocnicí budou práce intenzivně pokračovat i v místě konečné stanice tramvají. Práce na výstavbě přístřešků a nástupišť chceme co nejvíce soustředit do stávajícího ostrůvku, abychom co nejméně omezovali okolní dopravu, přesto se drobným změnám v organizaci dopravy nevyhneme. V oblasti zastávky Osová během výluky tramvajové dopravy dojde k výměně stávajícího kolejiště v délce 450 metrů. Současně budou vybudovány nové zastávky, chodníky, schodiště a výtahy. Z ulice Okrouhlá se natrvalo stane pěší zóna,“ řekl generální ředitel společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Pavel Borek.

Stavba chronologicky:

 • duben 2021 dokončení stropů tunelu v ulici U Penzionu, těžba uvnitř tunelu
 • květen 2021 uzavírka ulice Okrouhlá kvůli výstavbě portálu na Osové dopravní opatření na linkách 6 a 8 kvůli napojování trati u zastávky Osová
 • letní prázdniny dokončení tunelu pod Jihlavskou a zrušení provizorních mostů zasypání tunelu mezi Osovou a Jihlavskou, terénní úpravy práce na tramvajové trati a zastávce Osová, betonáže uvnitř tunelu
 • podzim/zima 2021 výsadba zeleně nad tunelem obnova uzavřených průchodů a průjezdů nad tunelem pokládka kolejí uvnitř tunelu
 • jaro 2022 dokončení pokládky kolejí v celé délce nové trati až po konečnou dokončení zastávky Nová Jihlavská i konečné stanice u FN Brno
 • léto 2022 zprovoznění všech řídících, bezpečnostních a zabezpečovacích systémů
 • podzim 2022 spuštění tramvajové trati do provozu dokončovací práce a předávání stavby DPMB a městu Brnu

Stavba v číslech:

 • 14. října 2019 byla stavba zahájena poklepáním základního kamene
 • 1,4 mld. Kč jsou náklady na stavbu tramvajové trati Osová – Kampus
 • 85 % této částky pokryje dotace z evropských fondů
 • 912 m je délka celé tramvajové trati
 • 609 m je délka tunelu
 • 300 tolik dělníků na stavbě pracuje
 • 40 000 m3 betonu použije zhotovitel na stavbě tunelu
 • 135 000 t zeminy je nutné z tunelu vytěžit
 • 120 kg a 80 cm takové jsou míry sochy sv. Barbory
 • 1 socha sv. Barbory je první pro tramvajovou trať, kterou požehnal brněnský biskup Vojtěcha Cikrle

Zdroj: DPMB

Leave a Reply

%d bloggers like this: