Správa železnic vypisuje architektonickou soutěž na tříkolejnou trať přes Vltavu a návrh nové zastávky na Výtoni

Novou podobu železničních mostů pod Vyšehradem přinese už brzy architektonická soutěž, kterou Správa železnic zahájí v následujících dnech. Požadované řešení má umožnit převedení tří kolejí přes řeku Vltavu s návrhem nové železniční zastávky na Výtoni. Součástí zadání je také převedení pěší a cyklistické dopravy. Předpokládá se, že řešení vyvolá nové uspořádání oblasti Výtoně. Soutěž proběhne podle pravidel České komory architektů.

Podmínky zadání byly intenzivně konzultovány s památkáři s cílem zajistit, aby výsledné řešení bylo v co největším souladu s veškerými chráněnými veřejnými zájmy. Soutěžící mají za úkol respektovat požadavky památkové péče a zároveň i všechny relevantní předpisy a normy.

„Počet účastníků soutěže není omezen, přihlášení ale musí prokázat požadovanou kvalifikaci. Stanoven není ani finanční limit nákladů. Požadavky zadání směřují ke kvalitnímu a technicky vyhovujícímu řešení přemostění. Hodnotící komise je tvořená zástupci Správy železnic, Magistrátu hlavního města Prahy, městské části Praha 5, ČVUT, Klubu za starou Prahu a vybranými architekty. Mezi přizvanými odborníky jsou mimo jiné i zástupci Národního památkového ústavu. Komise během soutěže vybere maximálně šest návrhů, které budou následně příslušnými účastníky dopracovány. Vítěz soutěže by měl být znám na začátku příštího roku,“ uvádí tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Zdroj: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: