DPP uvedl dnes do provozu výtahy ve stanici metra Karlovo náměstí

Ve stanici metra Karlovo náměstí na trase B Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) uvedl dnes do provozu dvě dvojice nových výtahů, které zde začal budovat na konci dubna 2019. Díky tomu vznikl ze stanice další, již desátý výstup, a Karlovo náměstí se stalo 46. plně bezbariérovou stanicí pražského metra.

Bezbariérové zpřístupnění stanice Karlovo náměstí spočívá ve vybudování dvou dvojic nových výtahů a přestupní chodby, která je navzájem propojuje. První dvojice výtahů se zdvihem 7,42 metrů začíná uprostřed nástupiště. Cestující s omezenou schopností pohybu, maminky či rodiče s kočárky, nebo cyklisté se jimi dostanou do přestupní chodby dlouhé zhruba 80 metrů, která je pohodlně dovede k dolní stanici druhé dvojice výtahů, kde také končí placený prostor. Chodba má spád pouze 0,3 % a je v ní osazen nový tlakový uzávěr vážící cca 3,5 tuny, protože stanice Karlovo náměstí patří do ochranného systému metra. Druhou dvojicí výtahů se zdvihem 33,81 metrů se cestující dostanou do uliční úrovně, do Václavské ulice, u vstupu do Václavské pasáže. Vyústění výtahů i samotnou výtahovou šachtu DPP vybudoval přímo v domě č.p. 14, který je v majetku Městské části Praha 2. Každý ze všech čtyř nových výtahů má nosnost 1000 kg a kapacitu 13 osob. Zhotovitelem celé stavby je sdružení firem HOCHTIEF CZ a Energie – stavební a báňská, dodavatelem výtahů je společnost BREMA. Technická správa komunikaci hl. m. Prahy (TSK) následně opravila vozovku ve Václavské ulici a předláždila chodníky.

Se stavbou bezbariérového zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí DPP začal 29. dubna 2019. Samotná ražba přestupní chodby, v naprosté většině prováděná pouze strojově, a následné vybudování definitivního ostění trvaly 570 dnů. Přestupní chodba má 80 metrů a její podlaha se nachází zhruba 33 metrů pod zemským povrchem. Plocha jednotlivých ražených profilů se pohybovala mezi 35 – 45 m2. Ražba probíhala ze dna těžební šachty hluboké 34,5 metru, kterou zhotovitelé museli vyhloubit ve Václavské ulici. Během hloubení šachet a ražby přestupní chodby zhotovitelé vyvezli zhruba 5200 m3 materiálu, což představuje cca 520 kontejnerových nákladních aut. Na výztuž primárního a sekundárního ostění v přestupní chodbě spotřebovali celkem 250 tun materiálu, na nosné konstrukce celkem 1200 m3 betonu.

V rámci výstavby výtahů ve stanici Karlovo náměstí DPP upravil a doplnil informační navigační systém v uliční úrovni v okolí stanice, který cestující přehledně směruje ke vstupům do stanice či k nově vybudovaným výtahům. Karlovo náměstí také před nedávnem dostalo nové číslování výstupů ze stanice a vestibulů metra. Dnes zprovozněné výtahy mají číselné označení E10.

Jsem rád, že se nám po více než dvou letech náročné práce povedlo dokončit další složitou stavbu v systému pražskému metra. Po stanici metra Opatov, kde jsme výtahy zprovoznili loni v prosinci, jsme pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace bezbariérové zpřístupnili další, 46. stanici – Karlovo náměstí. Bohužel jsme během stavby nemohli naplno využívat trhací práce, ani pracovat v noci, jak bylo uvedeno v projektu a schváleno ve stavebním povolení, což termín dokončení stavby značně prodloužilo. Povedlo se nám ale vybudovat desátý a poslední výstup ze stanice Karlovo náměstí, který je současně jednou z nejdelších bezbariérových cest z nástupiště do uliční úrovně v celém pražském metru. Nyní v něm zbývá 15 stanic, které jsou bez osobních výtahů či schodišťových plošin. V Praze ale budujeme bezbariérovou MHD a postupně, výhledově do roku 2030, chceme postavit výtahy ve všech zbývajících stanicích. Tou nejbližší bude Jiřího z Poděbrad, kde plánujeme začít stavět ještě letos v létě. Kromě toho běží projekční práce na stanicích Flora, Malostranská, Křižíkova a Českomoravská. To je současně kvarteto stanic, do kterých se pustíme následně, až zahájíme práce na Jiřího z Poděbrad,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

V koordinaci s touto stavební akcí jsme nechali ve Václavské ulici kompletně opravit a předláždit 700 m² velké žulové dlažby ve vozovce, která v podloží vykazovala známky lokálních poruch a propadů. Také jsme navázali na práce DPP při budování bezbariérového přechodu a nové zastávky MHD a předláždili jsme dalších 370 m² povrchu chodníků do tzv. pražské mozaiky. Veškeré stavební práce, které zde provedla TSK, vyšly na 2,6 mil. Kč,“ dodal Jozef Sinčák, předseda představenstva a generální ředitel TSK.

Zdroj: TZ DPP, foto: Petr Hejna (DPP)

Leave a Reply

%d bloggers like this: