Praha chystá výstavbu Dvoreckého mostu pro MHD, pěší a cyklisty

Rada hlavního města Prahy souhlasila s vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele stavby Dvoreckého mostu pro MHD, pěší a cyklisty spojující Smíchov a Podolí. Délka mostu bude 388 metrů a široký bude 16 metrů. Odhadovaná cena stavby Dvoreckého mostu je 972 milionů korun. Pokud by se vše uskutečnilo bez problémů, metropole by do začátku příštího roku získala potřebná povolení a vysoutěžila zhotovitele. Odhadovaná délka stavebních prací je 30 měsíců. 

Účel mostu pouze pro MHD, cyklisty a pěší vychází ze změny Územního plánu z roku 2014. V případě potřeby zde ovšem budou moct jezdit i vozidla Integrovaného záchranného systému. Podle předpokladů by se také mělo ulevit individuální automobilové dopravě díky odvedení autobusů městské hromadné dopravy z Barrandovského mostu.  

Dvorecký most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a spojí tak městské části Praha 4 a Praha 5. Cílem vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to především pro hromadnou dopravu, pěší a cyklisty. 

„Myšlenkou propojení zlíchovského a podolského nábřeží novým mostem se pražští politici zabývají už od roku 2003. Jsem hrdý na to, že za působení současné koalice začíná tato vize dostávat konkrétní obrysy. Jedná se totiž o strategickou dopravní stavbu, která výrazně odlehčí pražské hromadné dopravě, a přínosem bude i pro cyklisty a pěší. Stavět by se mělo začít už příští rok,“ uvádí primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.  

Pro pražskou MHD je budoucí Dvorecký most jednou z nejzásadnějších staveb následujících let. Stane se zárodkem takzvané jižní tramvajové tangenty, propojující významné tramvajové tratě vedoucí od Barrandova a Modřan. Městské části Praha 4 a 5 se konečně dočkají kapacitního a komfortního propojení. Některým tramvajovým linkám se oproti zajížďce přes Palackého most zkrátí cesta až o šest kilometrů. Díky novému mostu také budeme moct převést část autobusových linek z Barrandovského mostu a desítky tisíc lidí už nebudou muset ve špičkách stát v kolonách mezi auty. Zlepšíme tím průjezd autobusů mezi Novodvorskou, Pankrácem a Smíchovem. Velký přínos bude mít most také z hlediska propojení páteřních cyklostezek, které jsou vedené po obou březích a vznikne náhrada propojení přes rušný Barrandovský most,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice. Západní pak poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí projektu je návrh nové tramvajové a autobusové zastávky Dvorecký most. Současné vedení města s výstavbou Dvoreckého mostu dlouhodobě počítá a veškeré investice a rekonstrukce koordinuje s jeho realizací. Dopravní podnik hl. m. Prahy mimo jiné založil v rámci tramvajové výluky v roce 2020 na Barrandov odbočku vedoucí ke Dvoreckému mostu. Zastávka Lihovar pak získala novou podobu při rekonstrukci Nádražní ulice. Veškeré stávající úpravy tedy počítají s napojením na Dvorecký most. Stavba je koordinována také s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která je rozložena do etap, aby mohly být na nově vzniklý most plynule převedeny plánované autobusové linky. 

Autorem vítězného návrhu, který vzešel z architektonicko-konstrukční soutěže pořádané v letech 2017 až 2018, jsou architekti ze studia ATELIER 6 a TUBES. Návrh od architektů nemá konstrukci nad mostovkou, takže by měl nenásilně zapadnout do vltavského údolí. Při hledání tvarového řešení se autoři inspirovali Františkem Menclem, který byl projektantem mostů pro hlavní město Praha v první polovině 20. století. Mencl si podle nich dobře uvědomoval důležitost, aby most dobře zapadl do okolní zástavby a městské krajiny a nenarušoval svým vzhledem cenné panorama. Mosty podle něj měly respektovat podobu těch starších, tedy svých předchůdců či vzorů.  

Zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: