V Čelákovicích započalo vysouvání první části nové mostní konstrukce

Rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního úseku mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi dospěla do klíčové fáze, kterou je výměna mostu převádějícího železniční trať přes řeku Labe. Vysouvání první části nové mostní konstrukce s délkou 103 metrů započalo ve středu 16. června a potrvá několik dní. Most je vysouván ve vodorovné poloze postupnou metodou s rychlostí výsunu zhruba tři metry za hodinu.

Most bude uveden do zkušebního provozu 15. září, kdy by zároveň mělo dojít ke zprovoznění 1. koleje v úseku Káraný – Čelákovice a k vyloučení druhé koleje tohoto úseku, na které se začne pracovat. Rekonstrukce zahrne železniční svršek, spodek, mosty a podchod.

Po vysunutí první části konstrukce do koncové polohy se na montážní základnu začne navážet druhá část mostu s celkovou délkou 57 metrů, která se nejprve svaří. Samotné vysouvání začne v polovině letních prázdnin,“ upřesňuje Ondřej Göpfert, náměstek ředitele Stavební správy západ. Nový most bude splňovat podjezdnou výšku minimálně 5,25 metru (oproti stávající výšce 4,7 metru), stavebně přitom bude připraven na výhledový zdvih se zajištěním podplavné výšky sedmi metrů.

Obdobně se práce vystřídají i na zastávce Čelákovice-Jiřina, která je také součástí stavby. Zatímco nyní se stavbaři soustředí na rekonstrukci 1. nástupiště a příslušného přístřešku, na podzim se zaměří na 2. nástupiště. Nově budou obě nástupiště disponovat výškou 550 mm nad temenem kolejnice, což zajistí pohodlný nástup do vlaků. Vybudují se nové rozšířené přístřešky a všechny prostory budou bezbariérově přístupné. V blízkosti zastávky by měla vzniknout také nová cyklověž.

Hlavním cílem modernizace mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi je zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h spolu s vyšší kapacitou dráhy. Stavební práce započaly v polovině roku 2019 a v první fázi se týkaly úseku Lysá nad Labem – Káraný, kde došlo k vybudování nové odbočky Káraný. Ta díky vložení čtyř nových výhybek umožňuje vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou, díky tomu se se trať zkapacitnila. V úseku se také kompletně zrekonstruovalo kolejiště, mosty a propustky. Celá stavba by měla skončit v lednu roku 2022. Celkové investiční náklady jsou vyčísleny na 1 820 788 824 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Zdroj a foto: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: