Taktické cvičení prověřilo funkčnost nového zabezpečení Březenského tunelu

Cvičení Hasičského záchranného sboru Správy železnic prověřilo fungování nového zabezpečovacího systému Březenského tunelu, včetně unikátního systému Accur8vison založeného na přesné laserové detekci. Druhý nejdelší železniční tunel na našem území se nachází na trati z Chomutova do Žatce. Instalace zařízení na portály tunelu přispěje k eliminování neoprávněného vstupu osob do jeho tubusu a tím dojde ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

Cílem cvičení bylo ověřit nejen technické možnosti všech záchranných složek, ale hlavně prověřit akceschopnost jednotek IZS podle poplachového plánu tunelu, který je s délkou 1758 m nejdelší jednokolejný v České republice.

Špičková moderní technologie systému Accur8vison využívá k detekci pohybu kombinaci technologie LiDAR (známé třeba z autonomních vozidel) a kamerového dohledu. Technologie LiDAR pracuje na obdobném principu jako radar, ale namísto rádiových vln používá světelný paprsek emitovaný laserovou diodou a vyznačuje se velmi vysokou přesností detekce v rozmezí 2 až 3 cm. V systému jsou zakomponovány rovněž prvky virtuální reality simulující reálný svět za pomoci 3D map, vytvořených v systému Unity, jež se využívá i pro tvorbu počítačových her či ve filmové tvorbě.

Nový zabezpečovací systém je jedinečný i přesnou lokalizací všech pohybujících se objektů ve střežené zóně a díky své unikátní technologii dokáže směrovat otočné kamery přímo do místa vzniku poplachu a zcela autonomně sledovat narušitele a směr jeho pohybu. Umí automaticky vyzvat narušitele k opuštění střeženého prostoru ve čtyřech jazykových mutacích, a pokud neuposlechne, upozorní na nebezpečí výpravčího. Celý proces dohledu a reakce na situaci se tím značně zrychluje.

V případě, že výpravčí vyhodnotí poplachové hlášení jako závažné narušení bezpečnosti, zastaví provoz na trati a dohled celého systému střežení (tedy ovládání otočných kamer a rozhlasu) si přebere Hasičský záchranný sbor Správy železnic přímo ze svého dispečinku v Chomutově, kde je zřízeno další dohledové pracoviště. Pro stále vytíženější konvenční tratě a budoucí fungování vysokorychlostních tratí (VRT) jde o nezbytný prvek celé skládačky bezpečného železničního provozu.

Systém pracuje vždy se třemi laserovými senzory na každém portále, sloužícími k vyhodnocení objektů, a s kamerovým systémem. Zajišťuje tedy prostorovou detekci, která zahrnuje i oblast nad portály. Technologie CCTV funguje samostatně, záznam z kamer na portálech se uchovává po dobu 168 hodin v souladu s ustanovením GDPR.

Prezentace nového zabezpečení Březenského tunelu se uskutečnila v železniční stanici Droužkovice. Navázalo na ni taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu, zúčastnilo se ho 10 jednotek. Cvičení bylo zaměřeno na simulovaný požár vlakové soupravy společnosti GW Train. V důsledku technické závady na ní došlo k požáru přibližně 900 m od vjezdového portálu Droužkovice. Po příjezdu na místo události byla prováděna záchrana a evakuace cestujících a likvidace požáru. Současně byly prověřeny i veškeré prvky bezpečnostních zařízení tunelu.

Zdroj a foto: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: