ČD se v prvním pololetí zlepšily o 1,8 miliardy korun

Skupina České dráhy uzavřela podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) své hospodaření za první pololetí 2021 ztrátou 217 milionů korun. Výsledek je meziročně lepší o téměř 1,8 miliardy korun, a to navzdory protiepidemickým omezením, která trvala déle a byla přísnější než před rokem. Všechny dceřiné společnosti Skupiny skončily první půlrok ziskem, výrazně zasažena byla kvůli snížené mobilitě obyvatel pouze osobní doprava. I ta se však dokázala díky důslednému řízení nákladů zlepšit o více než 1,3 miliardy korun.

Osobní doprava pokračuje v investicích do vozidel

Segment osobní dopravy zasáhla i v letošním roce protiepidemická opatření. Například během jarního uzavření okresů vlaky národního dopravce jezdila v průměru pouze desetina běžného počtu cestujících. „Přesto se podařilo hospodaření osobní dopravy výrazně zlepšit. Zatímco loni byla v pololetí ve ztrátě 1,92 miliardy korun, letos je to pouze 0,58 miliardy. Propad příjmů firma z velké části vykompenzovala efektivním řízením nákladů. Šetříme ve všech oblastech, ať už to jsou personální náklady, výdaje na provoz, marketing a další činnosti,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s., Ivan Bednárik. Přitom podle něj nejde o jednorázová řešení. Firma zavádí systémové změny.

V osobní dopravě bylo během prvních šesti měsíců roku 2021 přepraveno 50,3 milionu cestujících. To je meziročně o 9,5 milionu zákazníků méně. Nižší byl přepravní výkon i průměrná vzdálenost, kterou lidé ve vlacích ujeli. „Jestliže jsme s těmito kartami dokázali meziročně snížit ztrátu osobní dopravy o více než 1,3 miliardy, je zřejmé, že zavedené změny zafungovaly. Ekonomicko-inovativní rada nepřetržitě sleduje dvacítku opatření zaměřených na snížení nákladů. Všechna jsou založena na lepším využití synergií uvnitř Skupiny a především na zefektivnění činností. V tuto chvíli máme schválenou dlouhodobou strategii, agentura Moody’s nám potvrdila rating na stupni Baa2 se stabilním výhledem, pokračujeme v investicích do obnovy vozidel, rozvoje služeb nebo opravárenství. V příštích deseti letech plánujeme investice ve výši zhruba 120 miliard korun. Většina z těchto prostředků půjde do nákupu nových moderních vozidel. České dráhy i celá Skupina ČD jsou tedy stabilizované a mají jasnou strategii dalšího rozvoje,“ konstatuje Ivan Bednárik.

České dráhy nedávno posílily také svou likviditu, a to uzavřením rámcových úvěrových smluv se třemi bankovními ústavy. Ty firmě umožní čerpat v případě potřeby prostředky až do výše 8,5 miliardy korun. Dalším způsobem zajištění finančních prostředků je připravované spojení se strategickým partnerem – Národní rozvojovou bankou.

Nákladní doprava smazala loňskou ztrátu

Segment nákladní dopravy vydělal během prvního pololetí 247 milionů korun. Meziroční zlepšení hospodářského výsledku je tak téměř 300 milionů korun. Ve většině stěžejních komodit došlo k navýšení výkonů i navzdory pokračující pandemii. Skupina ČD Cargo přepravila meziročně o 2,1 milionu tun zboží více, čemuž odpovídá také růst tržeb. „Opět se potvrdilo, že vstup na zahraniční trhy byl správným krokem, protože k dosažení konsolidovaného zisku významně přispěly i obchodní aktivity ČD Cargo v Rakousku, Německu, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. V tomto trendu dále pokračujeme a založili jsme další dceřinou společnost ČD Cargo Adria, která by měla už brzy začít využívat potenciál dopravního trhu v Chorvatsku a Srbsku,“ připomíná předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Tomáš Tóth.

Stejně jako osobní doprava, také nákladní dopravce přijal úsporná a racionalizační opatření. Ta ale nijak neomezila jeho činnost a umožnila zachovat ambiciózní plány na obnovu a modernizaci parku nákladních vozů a lokomotiv, které jsou nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje jeho podnikání.

Zdroj: České dráhy

Leave a Reply

%d bloggers like this: