V pražském metru pomáhá s údržbou a opravami unikátní mobilní sací box

Mobilní sací box od společnosti HUTIRA – BRNO pomáhá pražskému dopravnímu podniku s údržbou a opravami pražského metra od loňského roku. Svoji technologii sacího bagru upravila firma dle požadavků DPP do zmenšené verze v podobě mobilního sacího boxu zastavěného do nosného rámu. Ten je možné umístit na nákladní automobil nebo v případě pražského metra na železniční vůz typu PVd.

Unikátní sací box je v provozu od loňského roku, jeho činností je odsávání štěrku při opravách a výměně výhybek, výměně starých pražců nebo čištění odvodňovacích žlabů. Aktuálně pomáhá pracovníkům pražského metra v depu Zličín, konkrétně při opravě koleje číslo 10a, kde probíhá výměna starých dřevěných pražců za nové betonové.

Vysátý objem se u automobilového sacího bagru odvíjí od velikosti zásobníku. V případě pražského metra mobilní sací box vysaje v tunelu pražského metra a odveze vždy 1 zásobník za směnu, tedy něco okolo 2,5 metrů krychlových materiálu.

S jeho využitím se pojí zejména zvýšená kvalita pracovního prostředí. Sací box totiž díky trojnásobné filtraci pomáhá k daleko menší prašnosti v jinak velmi izolovaném prostředí tunelu metra,“ řekl Michal Chytka ze společnosti HUTIRA – BRNO.

Práce v některých případech komplikuje také rozlehlost pražského metra. Celková délka stavební sítě dvojkolejných tratí činí přes 65 kilometrů, dlouhé přejezdy služebních vlaků tak často ubírají již tak krátký čas, který je pro údržbu k dispozici. „Dojezd na vzdálenější místa muže trvat i 20 minut. Právě z důvodu časového omezení jsme zvolili takto výkonný a efektivní stroj. Zrychlení a zefektivnění prováděných prací se již projevuje v naší každodenní práci,“ řekl vedoucí jednotky Stavby a tratě Ondřej Krulikovský.

„Prostory tunelu metra jsou relativně stísněné a s klasickým sacím bagrem se do nich není možné dostat. Dopravnímu podniku jsme proto nabídli řešení ve zmenšené verzi, konkrétně v podobě mobilního sacího boxu zastavěného na nosném rámu, který je naložen na železniční vůz provozovaný v pražském metru, pomocí kterého je takto umístěný sací box přepravován na pracovní místo,“ doplnil Michal Chytka.

Portfolio HUTIRA – BRNO zpravidla zahrnuje sací bagry na automobilovém podvozku, kterými lze kromě štěrku spolehlivě odsávat také vodu, kaly, bláto, prach, piliny, písek, zeminu, kamení, beton či zdivo. Nyní plánuje společnost využít toto řešení i v jiných evropských metropolích, kde se nachází podzemní dráha.

Dopraváček / Martin Dufek. zdroj a foto: LESENSKY.CZ a HUTIRA – BRNO

Leave a Reply

%d bloggers like this: