Rada hl. m. Prahy schválila plán financování dovybavení jednotek SDH na období 2022–2026

Rada hl. m. Prahy schválila Koncepci plánu financování dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy na období 2022–2026. Koncepce je zaměřena na dovybavení v oblastech, které jsou pro činnost a akceschopnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů nezbytné.

Materiál navazuje na Koncepci výstavby a rekonstrukcí hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH ve střednědobém výhledu do roku 2019 – 2021. Ač na sebe koncepce navazují, není zcela vhodné je porovnávat. V předešlé koncepci byly řešeny výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic, požární technika a speciální technika. Zatímco nynější navrhovaná koncepce se soustředí především na požární techniku a věcné prostředky. Odlišnost je také v rozložení finančních prostředků, koncepce zahrnuje nejen kapitálové výdaje, ale i běžné výdaje, které jsou pro potřeby jednotek SDH skutečně nezbytné. Koncepce nově také počítá s využíváním dotačních možností na nákup požární a speciální techniky.

Na území hlavního města Prahy mají jednotky SDH nezastupitelnou úlohu při povodních, a to především při činnostech spojených s výstavbou protipovodňových prvků. Nezastupitelná je i pomoc postiženému obyvatelstvu, spočívající v záchraně a evakuaci osob, čerpání vody a v následném odstraňování škod. Jednotky SDH dlouhodobě prokazují své kvality a svou potřebnost, a to nejen jako výpomoc ve svých městských částech, ale plošně pro potřeby pomoci v rozsahu celého území hlavního města Prahy. Což ukázala i pandemie covid-19, kdy jednotky dezinfikovaly vnitřní i venkovní prostory, pomohly s distribucí dezinfekce a ochranných prostředků, držely pohotovosti a byly po celou dobu připraveny k jakémukoli typu zásahu,“ uvedl náměstek primátora a radní pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Plán financování dovybavení JSDH na období 2022-2026:

Zdroj: MHMP, foto: Dopraváček / P. Šejna

Leave a Reply

%d bloggers like this: