DPP začne s rekonstrukcí tramvajové tratě na Bubenském nábřeží

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne po půlnoci z tohoto pátku na sobotu 16. října 2021 s první etapou rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží v Praze 7, která potrvá do pátku 5. listopadu 2021. Z tohoto důvodu bude po celou dobu rekonstrukce přerušen provoz tramvají v úseku Vltavská – Dělnická. DPP místo něj zavede náhradní autobusovou dopravu X25 mezi Strossmayerovým náměstím a Maninami. Tramvaje se do zrekonstruovaného úseku vrátí z pátku 5. listopadu na sobotu 6. listopadu 2021 od zahájení nočního provozu, tj. zhruba kolem půlnoci.

Rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží je pouze jedním z celkem 9 projektů koordinovaných hl. m. Prahou napříč městskými i soukromými investory, aby byly rozloženy posloupně za sebou či paralelně, a jejich dopad na MHD či individuální automobilovou dopravu byl co nejmenší. Akce DPP je koordinována s opravou vozovek v přilehlém úseku Argentinské ulice, rekonstrukcí světelného signalizačního zařízení (SSZ) Argentinská – Plynární, které realizuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), dále s přeložkou vysokého napětí v Argentinské ulici, a jako nutná předstihová akce pro rekonstrukce kanalizace, plynovodu, vozovek a pěší promenády Bubenské nábřeží včetně SSZ Argentinská – Bubenské nábřeží a lávky Holešovice – Karlín (HolKa).

Stávající tramvajová trať na Bubenském nábřeží pochází z roku 1981. V roce 2003 byla celkově repanelizována, je uložena na velkoplošných panelech BKV. Novou trať budou tvořit kolejnice NT1 upevněné na betonové desce systémem W-tram. V úsecích se zástavbou bude navíc opatřena antivibračními rohožemi pro snížení hlučnosti. Povrch tramvajové tratě bude tvořit litý asfalt. V první etapě bude DPP rekonstruovat trať v úseku od světelné křižovatky na nábřeží Kapitána Jaroše u stanice metra Vltavská po křižovatku Bubenského nábřeží s Argentinskou ulicí.

Dožívající trať je nutné zrekonstruovat. Na všech tratích v Praze postupně nahrazujeme staré BKV panely za novou technologii uložení tramvajového tělesa na betonovou desku a upevnění kolejnic systémem W-tram. Díky tomu je tramvajový provoz na takto zrekonstruovaných tratích výrazně tišší,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodává: „V první etapě zrekonstruujeme zhruba 230 metrů tratě v koordinaci s TSK. Příští rok nás čeká rekonstrukce navazujících úseků kolem Pražské tržnice, které budeme ale realizovat v návaznosti na zahájení výstavby lávky Holešovice – Karlín.“

Zdroj. TZ DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: