Správa železnic má novou vícesystémovou lokomotivu Siemens Vectron

Vozový park Správy železnic se dnes rozšířil o vícesystémovou lokomotivu Siemens Vectron. Lokomotiva disponuje palubní částí ETCS dle nejnovějšího standardu Baseline 3 a je již schválena pro provoz pod dohledem ETCS na tratích v ČR i v zahraničí. Správa železnic předpokládá první nasazení 18. listopadu mezi Břeclaví a rakouským Hohenau.

Lokomotiva pro Správu železnic byla vyrobena v závodě Siemens Mobility v Mnichově-Allachu a společnost ji doposud využívala při testování. Kromě jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS, baseline 3 je vybavena GSM-R a dálkovou diagnostikou. Lokomotiva disponuje jmenovitým trakčním výkonem 6400 kW a nejvyšší provozní rychlostí 200 km/h. Vzhledem ke své modulární koncepci je předána s vybavením pro provoz v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku a může být dovybavena pakety pro provoz i v dalších zemích.

Pořízení vícesystémové elektrické lokomotivy je součástí strategického projektu na novou měřicí diagnostickou kolejovou soupravu pro pravidelná i akceptační měření jak statických, tak dynamických parametrů trakčního vedení,“ dodává generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Lokomotivu začneme využívat pro tažení vlastních diagnostických vozů Správy železnic a současně také nahradí část výkonů dopravců, které si dosud musíme pronajímat.“

Vozidla Siemens Mobility jsou na české železnici symbolem kvality, rychlosti a pohodlí pro cestující. Těší nás, že budou nyní i nositelem pokroku v oblasti zabezpečení jízdy vlaků a rozvoji infrastruktury, které se intenzivně věnuje Správa železnic.“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility, s.r.o. „Jako jedna z prvních disponuje tato lokomotiva schválením pro provoz pod dohledem ETCS na tratích v ČR. Systém upgradujeme postupně i u dalších lokomotiv Vectron MS, které jsou dnes na tratích provozovány, aby mohly do budoucna plně využívat možností jízdy pod ETCS.“

Zdroj a foto: Správa železnic a Siemens Mobility

Leave a Reply

%d bloggers like this: