DPP plánuje zahájit na jaře příštího roku rekonstrukci tramvajové tratě Palmovka – Ohrada, nyní vysoutěžil zhotovitele

Dopravní podnik hl. m. Prahy vysoutěžil v nadlimitních sektorových veřejných zakázkách zhotovitele rekonstrukce tramvajové tratě Palmovka – Ohrada. Nejvýhodnější nabídku za téměř 240 mil. korun na rekonstrukci tramvajové tratě včetně estakády nad železničním koridorem podalo sdružení společností COLAS CZ a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.

DPP příští rok na přelomu března a dubna plánuje zahájit důležitou rekonstrukci tramvajové tratě, která spojuje Libeň se Žižkovem. Rekonstrukce zahrnuje také kompletní revitalizaci první pražské tramvajové estakády nad železničním koridorem. Ve veřejné zakázce na tuto stavbu, kterou DPP vyhlásil na konci dubna, obdržel nabídky od 3 subjektů. Vítězem tendru s nejnižší nabídnutou cenou 239,5 mil. korun se stalo sdružení společností COLAS CZ a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.

Tramvajovou trať Palmovka – Ohrada jsme zprovoznili v listopadu 1990 a od té doby neprošla žádnou rozsáhlejší rekonstrukcí, pouze běžnými opravami jako je výměna kolejnic, naposledy před téměř 11 lety. Po více než 30 letech provozu potřebuje konstrukce mostu nad železničním koridorem rozsáhlejší rekonstrukci, abychom v tomto úseku mohli udržet plný a bezpečný provoz tramvají. Kompletně zde vyměníme kolejový svršek, trať dostane nové pražce a štěrkové lože, samotná konstrukce mostní estakády bude přeizolována. Stavba potrvá do konce června 2023, po zprovoznění odstraníme současné omezení rychlosti tramvají v místech mostních dilatací,“ dodal Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Stavební práce na tramvajové trati Palmovka – Ohrada budou spočívat zejména v:

– rekonstrukci tramvajové trati včetně trakčního vedení – celkem 2 x 625 m koleje,

– rekonstrukci tramvajové zastávky a zřízení bezbariérového přístupu – cca 410 m2,

– přeložce optických sítí elektronických komunikací – cca 650 m,

– výměně dráhových kabelů,

– rekonstrukci osvětlení mostu,

– obnovení protikorozní ochrany mostu a ochrany před účinky bludných proudů,

– kompletním obnovení odvodnění na mostě, doplnění rozkradeného potrubí svádějícího srážkové vody z horní opěry mostu,

– vyčištění zanesených vpustí; vpusti s odcizenými mřížemi budou opatřeny novými nekovovými.

Rekonstrukce nebude vyžadovat žádné rozsáhlé demoliční práce, největší objem vytěženého a vybouraného materiálu bude pocházet ze stávajícího kolejiště, nástupiště zastávky Krejcárek ve směru do centra a z tramvajového mostu. Stávající materiál štěrkového lože DPP částečně zrecykluje přímo na místě stavby a využije jej k zásypům a obsypům kolem mostních opěr.

Zdroj: DPP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: