Praha chce získat do své správy Vrchlického sady před hlavním nádražím kvůli plánované výstavbě tramvajové trati a revitalizaci celého území

Rada hl. m. Prahy v prosinci projednala odejmutí pozemků ve Vrchlického sadech na Novém Městě ze svěřené správy městské části Praha 1. Hlavní město chce v místě koordinovaně řešit svůj dlouhodobý záměr na úpravu celého prostoru, především se jedná o vybudování nové tramvajové trati, která přivede MHD až k hlavnímu nádraží. Pražští radní jako kompenzaci zároveň odsouhlasili svěření pozemků na Starém Městě, které tvoří Havelské tržiště, do správy Prahy 1. Obě změny by mělo schvalovat na lednovém zasedání Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

„Hlavní město od loňského roku připravuje kroky potřebné pro získání Vrchlického sadů do své správy, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti hlavního nádraží. Aktuálně jsou tamní pozemky svěřeny městské části Praha 1. Důvodem je zájem hlavního města na koordinovaném řešení revitalizace tohoto území včetně realizace nové tramvajové trati mezi zastávkami Muzeum a Bolzanova,“ říká radní pro oblast správy majetku Jan Chabr.

Vrchlického sady jsou dlouholetou bolestí Prahy, a tak samozřejmě vítáme uzavření dohody s vedením hlavního města, které tuto oblast revitalizuje tak, aby ji bylo možné využívat jako bezpečnou volnočasovou zónu. Zároveň Praha 1 získá do své správy pozemky v lokalitě Havelského tržiště na Starém Městě, což by spolu s našimi připravovanými projekty mělo přispět k její větší atraktivitě pro místní obyvatele. A to včetně budoucí podoby zdejších trhů,” dodává starosta městské části Praha 1 Petr Hejma.

Tramvajová trať v ulici Opletalova

Zdroj: MHMP, foto: Pavel Šejna / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: