DPP dnes zahájil stavbu trolejbusové tratě Palmovka – Prosek a Letňany – Čakovice

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes v Letňanech zahájil výstavbu infrastruktury pro první regulérní trolejbusovou linku od roku 1954. Stavební práce na elektrifikaci autobusové linky č. 140 Palmovka – Miškovice zahrnují výstavbu více než 11 kilometrů nového trolejového vedení v úsecích Palmovka – Prosek a Letňany – Čakovice, jakož i potřebné napájecí infrastruktury. Stavba potrvá 10 měsíců, její uvedení do zkušebního provozu DPP předpokládá v průběhu letošního října.

Elektrizaci trasy autobusové linky č. 140 zrealizuje sdružení společností Elektrizace Praha a OHLA ŽS. Celková hodnota zakázky je necelých 284 milionů korun. Trolejové vedení bude pokrývat zhruba 50 % z celkové trasy nynější autobusové linky č. 140, která se po dokončení stavby změní na trolejbusovou linku č. 58. Zhotovitel naváže na necelý kilometr stávajícího trolejového vedení v Prosecké ulici mezi zastávkami Kundratka a Kelerka. Nově přibyde obousměrně také v úseku Palmovka – Kundratka, dále pak mezi zastávkami Kelerka a Prosecká a mezi autobusovým terminálem Letňany a obchodním centrem Čakovice, celkem 11, 234 km trolejového vedení. Po dokončení stavby bude mít trolejové vedení linky č. 58 necelých 14 kilometrů.

Kromě stavby trakčních stožárů a trolejového vedení zhotovitel položí kabelovou trasu, postaví novou kontejnerovou měnírnu a 18 nabíjecích stání v garáži DPP Klíčov a novou kontejnerovou bateriovou stanici v Čakovicích, která bude sloužit k nabíjení trakčních baterií trolejbusů na konečné zastávce. Zhotovitel dále upraví a vybaví novou technologií stávající měnírnu v Prosecké a bývalou trolejbusovou měnírnu v Příborské ulici v Letňanech, která po více než 55 letech bude opět sloužit svému původnímu účelu, tj. napájení trakčního vedení pro trolejbusy.

„Pro autobusovou dopravu DPP bude letošní rok přelomový. Bude to rok zavádění plně bezemisních a tichých vozidel do provozu. Po téměř 70 letech dnes začínáme v Praze stavět infrastrukturu pro první regulérní trolejbusovou linku Palmovka – Miškovice. Její zprovoznění, které ve zkušebním režimu předpokládáme letos v říjnu, bude znamenat skutečný návrat trolejbusů do Prahy. Za pár dnů zahájíme provoz našeho prvního elektrobusu na linkách č. 154 resp. 213. Pevně věřím, že do konce ledna budeme moci vyhlásit také vítěze veřejných zakázek na nákup kloubových trolejbusů právě pro linku č. 58 a tříčlánkových trolejbusů určených pro linku č. 119 (v budoucnu 59) na Letiště Praha. Kromě toho bychom letos v Praze rádi otestovali první vodíkový autobus,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Jsem rád, že jeden z nejstarších projektů znovuzavedení pravidelné trolejbusové dopravy do Prahy se nám podařilo dotáhnout k samotné realizaci. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo se na něm podíleli, kolegům z DPP, našemu akcionáři HMP, za vstřícný přístup dotčeným městským částem a OC Letňany a za mimořádně aktivní postoj Praze – Čakovicím. Nicméně jsme teprve na začátku. Čeká nás i naše následovníky spousta práce na projektech elektrifikace dalších autobusových linek, již zmiňované 119, 131, 137, 176, 191 nebo 201.“

Jak šel čas s projektem elektrifikace autobusové linky č. 140

Elektrifikace autobusové linky č. 140 z Palmovky do Miškovic je prvním projektem zavedení trolejbusové dopravy do Prahy. DPP začal s jeho přípravou na jaře roku 2018. Loni na začátku března získal na tuto stavbu pravomocné stavební povolení. V návaznosti na něj DPP loni v dubnu vyhlásil veřejnou zakázku na nákup 15 bateriových kloubových trolejbusů určených pro tuto linku a v červenci vyhlásil tender na zhotovitele samotné stavby. K elektrifikaci autobusové linky č. 140 se postupně přidaly projekty zavedení trolejbusů také na dalších šesti autobusových linkách:

č. 119 Nádraží Veleslavín – Letiště Praha (budocí trolejbusová linka 59)

č. 131 Bořislavka – Hradčanská (51)

č. 137 Na Knížecí – U Waltrovky (52)

č. 176 Stadion Strahov – Karlovo náměstí (53)

č. 191 Letiště Praha – Na Knížecí (56)

č. 201 Nádraží Holešovice – Černý Most (61)

Slavnostní zahájení stavby trolejbusové tratě Palmovka – Prosek a Letňany – Čakovice (foto: Daniel Šabík / DPP)

Zdroj: DPP, foto: Daniel Šabík (DPP)

Leave a Reply

%d bloggers like this: