Správa železnic představila plány modernizace železniční infrastruktury v roce 2022

Modernizace železničních tratí, uzlů a stanic včetně výpravních budov, příprava vysokorychlostních tratí a zvyšování bezpečnosti na přejezdech – to jsou priority Správy železnic pro rok 2022.

Správa železnic úspěšně čerpala v roce 2021 finanční prostředky z fondů EU a pro modernizaci železniční infrastruktury využila 99,9 % všech evropských dotačních prostředků, které byly k dispozici. V roce 2022 bude hospodařit s rozpočtem 53 miliard korun.

„V oblasti objemu investic držíme nastavené tempo a úspory hledáme hlavně v údržbě. Prioritou je pak další postup v přípravě vysokorychlostních tratí, které nás propojí s Evropou a přinesou velké ekonomické benefity,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Mezi klíčové stavby, které jsou v realizaci, patří především modernizace na prvním železničním koridoru, jako jsou přestavba uzlu Pardubice, rekonstrukce trati mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí či obnova trati mezi Velimí a Poříčany.

„Letošek je na české železnici výjimečný. Na jedné straně bude téměř po celý rok přerušený provoz mezi Brnem a Blanskem z důvodu realizace tří modernizačních projektů v tomto úseku. Na druhé straně se začne jezdit na zcela nových úsecích čtvrtého železničního koridoru mezi Sudoměřicemi a Voticemi i Soběslaví a Doubím, což představuje na české železniční síti nových 28,7 km tratí a sedm zastávek,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Kromě staveb v realizaci má Správa železnic v různých fázích přípravy desítky projektů zaměřených na modernizaci koridorů, tratí, uzlů, zvyšování bezpečnosti (ETCS, přejezdy) nebo elektrizaci.

Foto: Správa železnic

Nejvýznamnější probíhající investiční akce v roce 2022

 • Adamov – Blansko, BC
 • Modernizace železničního uzlu Pardubice
 • Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC
 • ETCS+DOZ Votice – České Budějovice
 • Velim – Poříčany, BC
 • Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice n. L. – Stéblová
 • Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC
 • Mstětice – Praha-Vysočany
 • Rekonstrukce stanice Vsetín
 • Modernizace trati Sudoměřice – Votice
 • Modernizace trati Soběslav – Doubí
 • Uzel Plzeň, 5.stavba Lobzy – Koterov

Příprava vysokorychlostních tratí

Projektuje se nebo se začne projektovat celkem 300 km vysokorychlostních tratí. V prvním čtvrtletí Správa železnic vyhlásí výsledky architektonické soutěže na terminál VRT v Roudnici nad Labem a zveřejní jeho podobu. Do další fáze postoupí příprava v oblasti technologického zajištění VRT. S tím souvisí analýza trhu a následné zajištění vzorových technických řešení a licencí na potřebné infrastrukturní prvky. Bude pokračovat intenzivní komunikace s dotčenými obcemi, kraji, veřejnými spolky, zájmovými sdruženími a občanskými iniciativami.

Výpravní budovy

Aktuálně se rekonstruuje 53 nádražních budov, které jsou v různých fázích rozpracovanosti. Letos budou pokračovat renovace velkých památkově chráněných budov v Českých Budějovicích, na pražském hlavním nádraží, v Plzni nebo v Pardubicích. Dokončí se opravy nádražních objektů v Berouně, Písku nebo Veselí nad Lužnicí. Správa železnic v roce 2021 kompletně zrekonstruovala 73 nádražních objektů. Finanční náklady, které byly do stavebních a údržbových akcí vynaloženy, přesáhly částku dvě miliardy korun.

Přejezdy

Správa železnic bude pokračovat ve zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů. Dokončí rozpracované akce v počtu minimálně 150 železničních přejezdů a zahájí realizaci dalších modernizací úrovňových křížení na české železniční síti. Aktuálně je na modernizaci přejezdů v roce 2022 vyčleněna částka cca 2,4 mld. Kč.

Zdroj: Správa železnic, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: